SCRISORI NETRIMISE

GENERAȚII SI PROMOȚII LITERARE?

ANUL ABIA ÎNCHEIAT, A FOST Anul aniversărilor /împlinirilor a 50, 40 și, respectiv 30 de ani de la „nașterea" în literatura română a trei promoții de scriitori, poezia fiind „regina" botezată, curtată și nuntită de pretendenții la mâna ei cea nobilă, unii prinți, alții trubaduri cu/sau fără noroc...
Tot anul trecut s-au împlinit 15 ani de la apariția la Editura Eminescu a volumului „Literatura Română Contemporană" — Promoția 70, semnat de regretatul Laurențiu Ulici (în care figurează poeții gălățeni Grișa Gherghei, Nelu Oancea, Sebastian Costin, Sterian Vicol, Simon Ajarescu, Ion Panait, Paul Sân-Petru și din păcate niciun prozator). Pe pagina de gardă a volumului, criticul făcea următoarea precizare: „Prezentul volum este primul dintr-o serie de șase, ordonată astfel:
I — Promoția 70
II — Promoția 60
III — Promoția 50 (Proletcultul)
IV — Promotia reformată
V — Promotia 80
VI — Basarabenii, bucovinenii, bănățenii.
„La o privire mai atent㠗 nota Laurențiu Ulici — asupra literaturii scrise de autori din prima generație postbelică (promoțiile 60, 70 și 80) se poate distinge efortul fiecărei promoții de a avea și de a impune un univers tematic propriu, pe lângă specificul stilistic (acesta mai vizibil)".
Dac㠄promoția de aur" 60, avea/are vârful de lance pe Nichita Stănescu împreună cu Cezar Baltag, Grigore Hagiu, Ilie Constantin, dar și Ioan Alexandru și Ana Blandiana: dacă promoția 70 îi are în prima linie pe Cezar lvănescu, Mircea Dinescu, Virgil Mazilescu, Dorin Tudoran, Mihai Ursachi, Ileana Mălănciociu, promoția 80 n-are un lider propriuzis ci un grup restrâns de poeți, de notorietate (națională și, mai ales, europeană), aceștia schimbându-și mereu locurile măcar în viziunea unor critici și istorici literari. Cu alte cuvinte poeții din promoția 80, au luat startul poetic, puțini au ajuns la „linia de sosire", alții înCă se află pe traseu către valorile impuse deja de primii. Lucrarea optzeciștilor se află în plină desfășurare, din cărțile lor „hrănindu-se nouăzeciștii, două miiștii, în continuare. Și totuși, în avangarda optzecistă numărăm astăzi pe un Mihai Vișniec, Liviu loan Stoiciu, Mariana Marin, Traian T. Coșovei, Ioan Flora, Bogdan Ghiu, Nichita Danilov, Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian și mulți alții, văzuți, citiți de lume, încoronați cu premii literare. Unii poeți

din promoția amintită, ajunși chiar pe „culme", s-au șablonizat însă, au obosit prea devreme. „Tragedia lui Sisif nu e că urcă fără succes bolovanul — încheia un eseu Laurențiu Ulici — ci că se lasă coborât de acesta..."
Promoția 80 a fost anunțat㠗 cine mai știe acest fapt? — prin apariția cărții de debut a llenei Zubașcu (și celebră folkistă la vremea aceea), intitulat㠄Întru totul". lată începutul poemului intitulat chiar „Generația noastră": „Generația noastră nu trece prin lume/ ca umbra prin apă,/ sufletul ei înveșmântat în lavă/ smulge/ penele îngerilor căzuți". Mai departe poeta își strigă parcă însuși crezul poetic, însuși poemul-manifest: „Corăbiile cu care avem să-ngropăm universul/ nu au alte pânze în care să bubuie vântul/ decât propriile noastre flăcări uriașe".
Fiecare poem al nostru este o anchetă/ interogând realul dintre atomi și stele". Finalul poemului este parcă un îndemn către tânăra generație: „Niciodată nu-i prea devreme/ Niciodată nu-i prea târziu./ Trebuie să inventăm împreună/ un plus nemărginit de fericire".
Intr-o convorbire telefonică (eram în redacția „Daciei Literare", împreună cu Lucian Vasiliu), Ileana Zubașcu (soră a poetului și publicistului, Ion Zubașcu, n.a.), ne-a promis că ne va onora, în curând, cu o nouă carte de poezie. Abia așteptăm!...
...in 2010, prozatorul și publicistul piteștean Dumitru Augustin Doman a publicat volumul „Generația 80 văzută din interior". El însuși opzecist, autorul a convorbit cu optăsprezece poeți și prozatori din falanga amintită și anume cu: Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian, Marian Drăghici, Ioan Groșan, Gheorghe Mocuța, Ioan Moldovan, Nicolae Oprea, Viorel Padina, Marta Petreu, Constantin Stan, George Stanca, Liviu loan Stoiciu, George Vulturescu și Ion Zubașcu. Iată câteva răspunsuri din interviurile volumului:
Marta Petreu: „Solidaritatea mea de generație se manifestă acum printr-o atenție preferențială spontană sau printr-o prioritate pe care o dau scriitorilor ei"; George Vulturescu: „Generațiile literare sunt precum sectele primilor creștini: în catacombele societății"; Ion Zubașcu: „Generația 80 e doar un mit de uz didactic"; Liviu Ion Stoiciu: „Generația 80 contează prin individualitățile ei, nu la grămadă"... Așteptăm cu interes volumul II din „Generația 80 văzută din interior" — o istorie a grupării în interviuri — al prietenului nostru, Dumitru Augustin Doman.

Sterian VICOL