EVENIMENT

VIRGIL TANASE,
DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universitatii “Dunarea de Jos” Galati

Pe 15 iunie Senatul Universitatii “Dunarea de Jos” Galati a acordat înalta distinctie academica Doctor Honoris Causa Domnului Virgil Tanase, scriitor, traducator, regizor si profesor de Istoria artei si a spectacolelor la Institutul International de imagine si sunet Paris. Creator de valori culturale si literare recunoscute pe plan national si mai ales international, scriitorul Virgil Tanase construieste, prin întreaga-i cariera, un traseu interdisciplinar bogat si deosebit de fertil din perspectiva dialogului intercultural al valorilor românesti cu cele europene sau, mai corect spus, al valorilor românesti în ipostaza lor autentic si asumat europeana. Dupa absolvirea studiilor preuniversitare, în orasul Galati, a Facultatii de limba franceza, în cadrul Institutului de limbi straine din Bucuresti (1963-1968) si a Institutului de teatru I.L. Caragiale, Bucuresti, la clasa de regie (1970-1974), viitorul scriitor Virgil Tanase obtine diploma de absolvire a prestigioasei École Pratique de Hautes Études, Paris (în anul 1977), cu o teza despre La présence du comédien. Ulterior, un doctorat în sociologia si semiologia artelor si literelor, ce va fi absolvit în 1978, în cadrul aceleiasi institutii, cu teza Sémiologie de la mise en scène, coordonata de binecunoscutul semiotician de orientare structuralista Roland Barthes, va fundamenta stiintific si metodologic pasiunea scriitorului Virgil Tanase pentru interferenta si dialogul artelor, orientarea catre formula de scriitura foarte moderna a romancierului si a dramaturgului, precum si atentia deosebita acordata transferului cultural si semiotic pe care îl presupune activitatea de traducere literara. Debuteaza în literatura în 1968, cu povestirea “Însemnarile celor ce merg spre somn”, publicata în revista Luceafarul, al carei titlu este semnificativ pentru orientarea catre ceea ce se va numi, în literatura româna, onirism. De altfel, în anii ‘70 împreuna cu scriitorii Dumitru Tepeneag, Leonid Dimov, Daniel Turcea, Virgil Mazilescu s.a. va forma asa-numitul “grup oniric”. Se cuvine sa amintim si faptul ca volumul de Teatru, aparut în 1997 la Editura Eminescu, Bucuresti, a primit Premiul pentru dramaturgie al Academiei Române. Activitatea de regizor completeaza în mod fericit traseul creator al scriitorului si al omului de teatru Virgil Tanase, periplul printre operele reprezentative ale literaturii universale facilitând dialogul intercultural multiplu orientat si demonstrând adânca responsabilitate a autorului fata de travaliul literar, de valoarea estetica si fata de public. Asa se face ca Goldoni, Molière, Gogol, O’Neill, Tennessee Williams, Beckett se întâlnesc în mod fericit cu I.L. Caragiale, Mihail Sebastian, Matei Visniec si chiar Virgil Tanase. Ca traducator, Virgil Tanase este unul dintre cei mai importanti ce si-au asumat lucid si cu maxima competenta rolul de a sustine circulatia valorii estetice, pe plan literar, între spatii culturale mai mult sau mai putin înrudite. Transferul cultural dinspre spatiul sud-est european spre cel occidental si invers se face în mod corect, fara a prejudicia valoarea, de oriunde ar proveni aceasta(...) Nu în ultimul rând, trebuie amintita activitatea de profesor a scriitorului

Universitatea Dunarea de Jos

Universitatea Dunarea de Jos Galati

Virgil Tanase - profesor de regie de teatru la Atelierul teatral Ivry, la Espace acteur, la Scoala dramatica De Bock, Paris, profesor invitat la Universitatea Paris VIII, între anii 1992-1993 si, actualmente, profesor de Istoria artei si a spectacolelor la Institutul International de imagine si sunet din Paris.

Rector,
prof.univ.dr.ing. Viorel Mînzu