RESTITUIRI

DESPRE EMINESCU
SI ARTA SCRISULUI

Mihail Sadoveanu
(...) Sa ne aducem pururi aminte de Mihail Eminescu, cel mai ales între toti scriitorii acestui neam, aparut pe neasteptate în literatura lânceda si conventionala a epocii. În viata lui scurta a dus arta poeziei la înaltimi neîntrecute pâna astazi, îmbogatind ritmul, rima si expresia artistica; a dat cuvintelor simple valori noi si armonii surprinzatoare, sentimentelor, adâncime unica, viziunilor orizont nemarginit.
Pe lânga acest progres al artei cuvântului, Eminescu a îmbogatit limba si a legat poezia culta de productiile din veac ale cântaretilor anonimi ai neamului. Acest monument maret al literaturii poporului nostru a fost cladit în mai putin de douazeci de ani, în care se numara si anii de suferinta...
• MIHAIL EMINESCU ori MIHAI EMINESCU? Iata o chestie extrem de importanta, pe care d-l profesor I. Cretu o rezolva, dupa a noastra parere, cu succes, statornicind ca MIHAIL EMINESCU e forma justa a numelui marelui poet...
• Iubiti colegi în arta dificila a scrisului, tineri aspiranti la celebritate si nemurire, n-am adaogi decât un ultim sfat la consideratiile pe care vi le-am expus. Nu culegeti numai, ci alegeti. Cerneti si lepadati zgura. privegheati sa desavârsiti aceasta "limba veche si înteleapta". Lepadati tot ce nu e în armonie cu bunul simt al poporului...
• (...) Scriitorului, ca sa ajunga maistru în ale scrisului, i se cere în primul rând sa aiba talent, adica o insusire speciala, mostenita de la parinti. Tânarul scriitor cu talent, presupunând ca are si staruinta muncii, si credinta în misiunea artistului scriitor, trebuie sa-si însuseasca toata productia literara a generatiilor care l- au precedat. Nu e vorba numai de productia literara nationala, ci si literatura întregii umanitati. Tânarul aspirant la mestesugul scrisului e dator sa se lege cu toti acei care înaintea lui, si-au pus sufletul, gândirea si aspiratiile în slujba progresului omenirii, pentru îngaduinta si toleranta între popoare, pentru întelegerea suferintelor celor multi si obiditi.

• Eminescu ne-a învatat sa îmbinam armonios cuvintele. Cea mai urâta situatie poate fi descrisa elegant de un povestitor care se supravegheaza. Tindeti catre un vocabular si un stil care sa puie în valoare tot ce e frumos, precis si simplu în limba noastra. (...) Mai întâi tânarul scriitor îsi însuseste în chip firesc vocabularul si expresiile curente ale limbii literare, la care adaoga, daca poate, partea lui de contributie. Culege cuvinte si expresii noi carora le poate da loc si în limba literara daca vorbele servesc a preciza o noutate ori o nuanta si daca expresiile se pot adaogi la comoara noutatilor.
• Cum chemarea nu va este sa umpleti coli multe de hârtie fara bagarile de sama pe care vi le marturisesc, încercati a realiza chintesenta artistica, asa cum ne învata marii anonimi. Fiecare încheietura a scrisului dumneavoastra sa aiba argument si stralucire.


* Fragmente din OPERE, vol.20, Publicistica, Editura pentru Literatura, 1967