COMENTARII LA UN ESEU

PEISAJ, SUFLET, DESTIN*

Lucrând la o cercetare mai ampla despre opera lui Stefan Banulescu si finalizata prin sustinerea unei Teze de Doctorat, Ioan Radu Vacarescu a adunat material pentru o carte prevestitoare a acesteia, de sine statatoare: Spatiul inefabil. Vol. I. Baraganul si Baltile Dunarii în cultura româna (Editura Info Art Media, Sibiu, 2009). Iar rationamentul preambulului a constat în faptul ca geograful care este Radu Vacarescu a crezut util sa întreprinda un itinerariu istoric si geografic cu privire la zona Baraganului si a Baltilor Dunarii, folosindu-se în primul rând de lucrari de istorie, de geografie si de istorie a culturii. În privinta peisajului real al unui spatiu dat, a fost necesara efectuarea unui excurs pur geografic, pentru a se putea apoi delimita peisajul imaginar (subiectiv) de peisajul real. Tinutul stepei dunarene este vazut, pe de o parte, în sensul „peisajului estetic" teoretizat de Rosario Assunto în cartea Peisajul si estetica. Natura si istorie, pe de alta parte, în spiritul obiectivitatii geografice, de aratat la harta de pe perete.
Dintre elementele fundamentale ale peisajului geografic, cele psiho-sociologice (evolutie istorica, etnografie, activitate economica, mentalitate, religie, cultura) se constituie de fapt în elemente de Geografie culturala („studiul variatiilor spatiale ale grupurilor culturale si al functionarii spatiale a societatii") — o stiinta bine plasata în contextul studiilor culturale actuale, din moment ce constiinta geografica poate adânci un aspect sau altul al constiintei culturale: „In primul rând, cred ca astazi, în afara geografiei culturale (adica a stiintei geografice care trateaza spatiul/ peisajul în integralitatea sa, dar mai ales cu privire la peisajele culturale rezultate în urma transformarii mediului de catre om), nu se mai poate face stiinta geografica; astfel, nu mai este posibil sa prezinti un anumit spatiu geografic doar dintr-un singur punct de vedere, sa zicem al geografiei fizice sau al celei economice. Un spatiu dat reprezinta mult mai mult decât atât, acesta trebuind a fi privit dintr-o perspectiva mai larga, integratoare: de la geografia si istoria propriu-zise ale spatiului cu pricina, trecând apoi prin imaginea peisajului respectiv de-a lungul timpului si ajungând la reflectarea spirituala, filosofica si artistica a acestuia în cultura cea datatoare de sens. Ca atare, din punct de vedere geografic, este vorba de cunoasterea integrala a spatiului dat, în speta, câmpia dunareana ce poarta numele de Baragan, cu baltile marelui fluviu cu tot, din perspectiva geografiei fizice si a celei culturale; iar din punct de vedere istoric, despre izvoare si evolutia în timp a acestor locuri, prin cele mai importante aspecte si reflectari în scrieri diverse" (p. 9).
Demersul lui Ioan Radu Vacarescu se axeaza în principal pe conturarea unor aspecte teoretice si practice cu privire la notiunile de spatiu si de peisaj si la reflectarea acestora în opera scriitorilor care au tangente cu acest topos (neomitându-se creatia orala), dintre care sunt de retinut numele „descriptivilor" Ion Heliade Radulescu, Grigore, Alexandrescu, Ion Codru Dragusanu, Vasile Alecsandri, Al. I. Odobescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Duiliu Zamfirescu, Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Panait Istrati, Vasile Voiculescu, Tudor Arghezi, G. Calinescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Fanus Neagu, Paul Georgescu, dar îndeosebi ale lui Marin Preda si Stefan Banulescu.
Se stie ca nu poate exista identitate între spatiu si peisaj, spatiul incluzând peisajul — apanaj al interioritatii, atât biografice, cât si istorice. Din acest motiv, sunt abordate aspecte privitoare la: arie culturala si teritorialitate culturala; la geografie reala si imaginara; la peisaj real si imaginar, dar si la raporturile imaginar — imaginal, utopie — heterotopie. Un capitol special este dedicat spatiului vazut din punct de vedere geografic, istoric, filosofic si literar, supunându-ni-se atentiei: izvoare antice, medievale si moderne (Herodot, Tucidide, Virgiliu, Horatiu, Strabon, Ovidius, Pliniu cel Batran' , Ptolemeu, Cassius Dio, Procopius, Cântecul Nibelungilor, Dimitrie Cantemir, Dinicu Golescu, Dimitrie Gusti s.a.); repere geografice si istorice fundamentale; date ale spatiului...