MARI ANIVERSARI

PETRU CARAMAN
- 110 ani de la nastere -

Personalitate proeminenta a culturii românesti si europene, profesor la Universitatea din Iasi, cu o riguroasa formatie stiintifica, lingvist de prestigiu si filozof, etnolog, cunoscator al limbilor franceza, germana, greaca, polona, ceha, ucrainiana, rusa, bulgara, sârba, croata si a culturii populare a acestor popoare, comparatist neegalat, Petru Caraman s-a nascut la 14 decembrie 1898, în satul Vîrlezi, Galati.
Opera sa îl recomanda a fi cel mai de seama etnolog român si, totodata, un cercatator din elita specialistilor europeni în domeniu. Si-a facut studii universitare la Iasi, cu ilustrii sai profesori: G. Ibraileanu, Al. Philippide, Ilie Barbulescu, Traian Bretu, Ion Petrovici, Dimitrie Gusti, Orest Trafrali.
A întreprins studii aprofundate în Franta, iar între anii 1935-1938, ca bursier al statului român, la Universitatile din Varsovia, Lwow si Cracovia, unde a audiat cursurile de lingvistica, literatura si etnologia slava, limba si literatura rusa si ucrainiana, folclor si etnografie polona, antropologie, dialectologie polona si slava, pre¬date de reputatii specialisti din domeniile respective. La Universitatea „Wladislaw Jagello" din Cracovia si-a sustinut doctoratul în litere si filozofie, specialitatea etnografie, cu teza „Obodzed Kolendowania u Slowiwn i u rumanov. Studjum porownaweze." (Datina colindului la slavi si la români. Studiu comparat), apreciata cu mentiunea generala „Legitirne laudabilis".
A studiat problemele etnologiei în bibliotecile din Praga, Viena, Zagreb, Liubliana, Atena si din Sofia) unde a fost director al Institutului Român.
Din vasta sa opera mentionam câteva dintre lucrarile care 1-au îndreptatit pe Nicolae Iorga sa-1 numeasca „tânarul savant": „Substratul mitologic al sarbatorilor de iarna la români si slavi", 1931, care a deschis seria contributiilor sale fundamentale în acest domeniu. „Studiul constituie - dupa aprecierea folcloristului Ovidiu Bârlea - o încununare a tuturor încercarilor mai vechi de a detecta elementele pagâne transmise în haina crestina în sarbatorile legate de solstitiul de iarna"; „Contributia la cronologizarea si geneza baladei populare la români", 1933.
Dar cel mai de seama eveniment publicistic din viata profesorului Caraman 1-a constituit, fara îndoiala, aparitia cartii "Datina colindatului", fara îndoiala, aparitia cartii "Datina colindatului la slavi si la români - studiu comparat", 600 pagini, pe care Academia poloneza i-a tiparit-o în anul 1933. Având la baza teza de doctorat, cartea aparea într-o varianta ce îsi dublase proportiile initiale, prin adaugarea unor capitole noi, ca si prin dezvoltarea substantiala a celor existente. Spatiul de care se ocupa este cuprins între marea Egee si marea Baltica, în directia Nord-Sud, iar în directia Vest-Est, de la Adriatica si versantul rasaritean al Alpilor pâna. la Urali.
Strâns legata de datina colindatului este lucrarea "Descolindatul în orientul si sud-estul Europei. Studiu de folclor comparat", 2 volume, 900 de pagini. Descolindatul constituie reversul datinei colindatului si consta în rostirea unor imprecatii si formule de rau augur, adesea însotite de practici daunatoare la adresa gazdelor neospitaliere cu colindatorii. Cercetarea acestui aspect al datinei colindatului apartine exclusiv savantului român.
Prin aceste doua sinteze ale sale, a realizat pentru cultura populara din sud-estul Europei o opera fundamentala, în care sunt tratate în profunzime toate aspectele pe care le releva stravechiul obicei al colindatului la români, ca si la alte popoare (sârbi, croati, sloveni, bulgari, ucrainieni, rusi, bielorusi, poloni, slovaci, cehi, greci si albanezi).
De mare valoare sunt, de asemenea, lucrarile care privesc creatia populara la români si la popoarele din zona balcanica: „Cântecul nunului. Din perspectiva originii, genezei si functiei sale; „Alegoria mortii în poezia populara la poloni si la români"; „infratirea rituala la popoarele sud¬estului european si originea ei traco-ilirica"; „Balada fantastica. Soarele si luna"; „Reflexul marii în folclorul românesc"; „Contributia la caracterizarea Doinei si Portile Monumentale ale României"; „Pamânt si apa. Contributia spirituala etnologica la studiul simbolicii eminesciene", 300 pagini. Lucrarea cuprinde o extrem de valoroasa parte privind creatiile poetice culte axate pe simboluri.

Ioan Brezeanu