Porto-Franco

Gina HAGIU (1924 - 2014)

Rodica Iacomi

Rubrica: Pro domo  /  Nr. 273/2019

Fiica Orasului-Floare

Eugenia Hagiu Popa, este pictor, desenator, rea-lizator de decoraţii murale şi ilustraţie de carte. Născută la 11 noiembrie 1924, la Bujor, Galaţi. Absol-ventă a Academiei de Arte Frumoase clasa profesor Jean Al. Steriadi şi a Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti, 1947, se căsătoreşte cu pictorul Eugen Popa, locuind şi trăind viaţa de „boemă' în cunoscuta mansardă a Academiei din str. lulia Haşdeu, 11 bis. După terminarea Conservatorului, este angajată la Teatrul Naţional şi apoi la Teatrul Tineretului din Bucureşti, unde profesează ca actriţă până în 1957.
Dubutează cu pictură la „Salonul de toamnă", din Bucureşti, 1957, dată de la care va participa la nu-meroase manifestări de artă plastică: saloane anuale, bienale etc., la Bucureşti, în alte oraşe din Iară şi străinătate.
În anii 1987 şi 1988 se ocupă de organizarea „Muzeului de Artă" din Săvârşin, Arad. realizat prin „donaţiile" artiştilor Eugen Popa, Gina Hagiu Popa şi învăţătorul losif Dohangie, din localitate. Intre anii 1985 şi 1991 se ocupă de selectarea, organizarea, ilustrarea şi editarea operelor literare rămase în manuscris ale fratelui său, poetul Grigore Hagiu, victimă a regimului de dictatură totalitară din România, fulgerat năpraznic în februarie 1985.
Operele sale se află în muzee şi colecţii particulare din România, Franţa, Italia, U.S.A., Belgia, Germania etc. Trăieste şi lucrează în Bucureşti.
Câteva din aprecierile elogioase depăşesc fecundul şi substanţialul în creaţie, sunt edificatoare pentru a sublinia profilul artistic.
„A produs oarecare surpriză apariţia Ginei Hagiu, ale cărei tablouri i-au atras, datorită calităţilor lor picturale, aprecierile favorabile ale juriului" (Radu Bogdan, în „Arta Plastică", 1 ianuarie 1957).
„In compoziţiile şi peisagiile în ulei, Gina Hagiu descifrează adevărul uman cu o remarcabilă pătrundere şi niciodată în poze convenţionale sau cu accente banale" (Petru Comarnescu, în „Informaţia Bucureştiului", din 17 ianuarie 1958).
„Ca orice artist modern, artista şi-a pus problema spaţiului şi, în legătură cu aceasta, pe aceea a rit-murilor constructive" (Eugen Schileru, „Contemporanul",1962, nr. 44).
„În timpul ultimului meu voiaj la Bucureşti, am avut fericirea să mă aflu la vernisajul expoziţiei operalor de artă ale pictoriţei romance Gina Hagiu, pe care le-a realizat în timpul celor doi ani de şedere a sa în China, având ca temă subiecte chinezeşti. Gina Hagiu este un spirit neliniştit, cercetător şi multilateral; probabil că la aceasta a contribuit şi mediul rural al anilor copilăriei sale..." (Tackis Konstantopoulos. Pictoriţe Românce, Hymera, 3 mai 1964, Athena).
Din dragoste de locurile natale şi oamenii în mijlocul cărora a trait, aproape ca o fugară, Intr-o zi de vară din anul 1956, însoţită de mama ei a urcat dealul Jirului, a cărui panoramă a prins contur sub penelul ei. Pe dealul Chităroaia, unde a fost casa construită după ce întreaga familie s-a văzut scoasă în stradă, în anii de lumină, şi-a clătit ochii admirând împrejurimile şi-a bucurat sufletul de prietenia vecinilor, trimiţând spre înălţimea cerului o rugă de mulţumire că i-a fost dat să vină din nou acasă.
După o absenţă de 25 de ani, eliberată de toată povara apăsătoare a vremurilor, Gina Hagiu a revenit la Tg. Bujor cu ocazia primului Festival naţional de poezie „Grigore Hagiu". Vorbind printre lacrimi şi-a exprimat puternica emoţie de care era stăpânită, bucurându-se şi îmbrăţişând pe toţi cei ce au întâmpinat-o cu atâta căldură. Gina Hagiu era din nou acasă, aceeaşi Gina sinceră, zâmbitoare, modestă şi plină de afecţiune, cu toată dragostea şi prietenia care o caracterizează.
Impresionată de momentul emoţional creat de slujba de pomenire a poetului Grigore Hagiu, fratele ei, printre şirurile de lacrimi, Gina Hagiu a făcut următoarea mărturisire: „Slujba de pomenire a fost aşa de impresionantă, încât am trait sentimentul că aceasta a fost slujba înmormântării fratelui meu şi nu un parastas anual".

Voteaza:
Total: 0 (0 voturi )

ALTE ARTICOLE DIN ACEST NUMAR