Consemnări amicale: La multi ani!

NICOLAE BREBAN
Într-un interviu incendiar la Realitatea TV, dat de scriitorul şi academicianul Nicolae Breban cu ocazia împlinirii a 85 de ani de viaţă şi a şase decenii de activitate scriitori-cească, a demonstrat/dezvăluit odată în plus, că va-loarea şi puterea unei naţiuni îşi au rădăcinile în cultura si tradiţiile neamului nostru.
Mare cărturar al secolului, iubitor de ţară, omagiind în scrierile sale, între altele, şi pe ţăranul moştenitor şi stăpân al gliei stră/strămoşeşti, Acad. Nicolae Breban este scriitorul de notorietate europeană şi internaţională. Interviul despre care pomeneam, o adevărată lecţie de istorie şi umanism, originală artă a confesiunii, ar trebui, alături de cărţile sale, să fie consemnat nu numai în Dicţionare şi Istorii literare, ci şi în cărţile de citire/recitire ale elevilor şi studenţilor. Învăţătorul, ceilalţi dascăli români, să le preia ca hrană spirituală şi simţ patriotic.
La mulţi ani cu sănătate, Mare Om şi Scriitor Român şi Universal şi vă dorim Premiul Nobel!

NORA IUGA
La început de ianuarie, cu 88 de ani în urmă, se năştea la Bucureşti, poeta şi tra-ducătoarea Nora Iuga. A debutat în 1968 cu volumul „Vina nu e a mea`; prefaţat de M. R. Paraschivescu.
În prezent, în deplină forţă creatoare, Nora Iuga publică volume după volume, participând totodată, la mari manifestări culturale în ţară si străinătate. În literatura română contemporană, vol. I - Promoţia 70, regratatul critic Laurenţiu Ulici scria, între altele, ,,... o sensibilitate acut feminină, egal divulgată în sensibilitate şi în duioşie maternă, dirija imaginaţia de tip suprarealism spre o coerentă a scrisului poetic, subtextuală şi recurentă..." Iată un vers antologic: „şi e frig în laptele mamei / ca în osul cu măduva scursă`:..
Colaboratoare (şi) a Revistei Porto-Franco, Nora Iuga a semnat, între alte pagini de marcă, un text antologic: scriu să nu mă gândesc, scriu să nu plâng. Scriu să nu mă doară. Uite-l cum doarme acolo pe Rin, rusul alb, Ala care mi-a dat întâlnire la poarta Raiului şi din fiecare mână îi creste un smochin..."
Multi ani Nora Iuga, multă sănătate, fiindcă Tu ai inima cât o mănuşă de boxeur care sparge „captivitatea Cercului de ieri şi de... viitorul al doilea.

LEO BUTNARU
2019 este an fără sot, dar Poetul, eseistul şi traducătorul român din Basarabia, Leo Butnaru, împlineşte, iată, o vârstă rotundă - 70. Prieten al scriitorilor dunăreni, mereu îndrăgostit de Peozie şi Muze, Leo But-naru are vocaţia înţeleptului (în arte, în primul rand) pledând pentru armonie şi solidaritate scriitori-cească şi românească, fără hotare: bunătatea şi ge-nerozitatea fiind aripile unui important gânditor, contemporan cu zborurile peste orizonturi.
Prin ce face: tonuri de poezie originală, cărţi de eseuri, traduceri, memorii, jurnale de călătorie, an-tologii şi o viaţă civilă pe baricadele culturii, mai exact în galaxiile culturale ale României şi Europei, el este şi detonator al multor Premii şi Distincţii interne şi externe...
Ca un mare Profesor de etică,estetică şi morală, prin tot ce face, Leo Butnaru vrea să oblojească rănile Patriei (fiindcă încă mai sunt), vrând cu ardoare s-o vadă înflorind...
Prezent în mai multe rânduri la Galaţi, împreună cu alţi prieteni şi colegi de breaslă, Leo Butnaru a (au) luminat Fanta Străzii Domneşti cu flori de tei şi versuri de drag împurpurând unda marelui fluviu care este Dunărea...
Scriitorii şi prietenii dunăreni îţi urează, dragul nostru, Leo, Mulţi Ani, cărţi noi şi incitante şi, în curând, la Academie!
hei aceste rânduri, zãu, amicale, scriind și eu în stilul lui i.z. : Pe dealul de colinã, de la Zimbru la Galaţi / Trecea poetul cu Sf.Graal în braţe / Si s‐antâlnit în cale cu doi îngeri fraţi / ce mergeau la baltã sã vâneze raţe / Așa a fost destinul printre popușoaie / când poetul a rãmas ( cum ?) în ploaie… etc.