Emoţiile creaţiei
Căi bătătorite cu borduri sparte
îmbrăţișează Liceul de Arte
și castanii înfrunziţi,
martorii unei epoci de frământări și progres.
Școala este în vacanţă.
Partiturile sunt aruncate sub scara de ieșire incendiu.
Laptele și cornul, contracte cu cântec,
arhivate în sertare de lemn.
În curtea interioară
decopertarea îmbrăcămintei asfaltice,
fundaţie nouă din balast pentru terenul sportiv.
Topometristul privește îngândurat,
trasează linii și curve de etalonare, calculează.

Deodată, șoc vizual:
muncitorii sunt în pauză de masă,
nostalgie, lucire sau farmecul corpului uman,
grup statuar, o viitoare operă de artă
nemaiîntâlnită până acum.

Clasa de balet cu oglinzile prăfuite
reflectă distorsionat emoţiile creaţiei.
Între personalitate, amuzament și sublim,
pasiunea viitorilor artiști spulberată de sistem,
picturile în ulei cer lumină
superficialitatea vine din profunzime,
o etapă fascinantă a sclipirilor de moment.
Și, totuși, branșarea în canalizarea stradală
trebuie executată la milimetru.
poeme din volumul ALIDADA aflat in pregătire

Mister
Început de iarnă la Brăila,
case cu ferestre aburite
zâmbesc drumarilor pregătiţi de deszăpezire.
Căldura din piepturile lor
încinge spiritele la ultima ședinţă, de lucru, din an.
Misterul fiecărui început
se‐nzăpezește la intrarea în oraș,
cu utilajele răsturnate în șanţ.

112, apelul de urgenţă, depășit

Nu mai ascultă nimeni, pe nimeni,
un oraș blocat, într‐un sistem paralizat.
Ciudat, harta întinsă cu iuţeală de Primar
pe masa Consiliului judeţean
stârnește discuţi aprinse.
Ninsoarea se așază pe nepregătite
acolo unde drumarii
doar ce‐au terminat de întins covorul asfaltic.

Muncă în zadar – titlul pe prima pagină
a ziarului local Realitatea…
Un nou contract de reparaţii drumuri
se va licita la anul.

Calendar
Ultima zi de muncă!
De mâine, lene, plictis, somnolenţă, mândrie.
Bărbatul privește obosit asfaltul moale ‐
se va măcina la intemperiile de peste an.
Viaţa lipsită de rost
nu s‐a consumat liniștită la trecerea anilor,
ferită de… perturbaţii neașteptate
sau atrasă de factori compensatorii:

a curs ca fluviul bătrân neastâmpărat,
ieșind din propria‐i albie.
Sau ca femeia ce traversa trotuarul
uitându‐se pe ascuns după un alt bărbat.
Se vor deschide ferestre de regrete și uitări,
gânduri măcinate de așteptări ‐
lâncezeala minţii… o împlinire,
satisfacţie deplină, temporară.

În rest…
duminici, câteva.
Calendarul, un jurnal personal,
mângâiere cu multă răbdare și pocăinţă,
lasă la vedere, pe ultima pagină,
o însemnare marcată cu roșu.