"SPIRITUL DE LEGENDĂ Al DUNĂRII"

Galaţi, Braila şi Tulcea — idee generoasă care, până la a se solicita să se manifeste şi in alte zone.
Activitatea s-a desfăşurat in localul Bibliotecii „Panait Cerna", un spatiu mai mult decât primitor, pus la dispoziţie de autorităţile locale, ceea ce demonstrează sensibilitatea acestora pentru componenta cultural-spirituală a vieţii. Sala era plină de iubitori tulceni ai literaturii. Scriitorii din Braila, Galţi, Tecuci şi Tulcea, care au evoluat in fata asistenţei, au fost in permanenţă antrenati de moderatorii Violeta Craiu şi Mircea Marcel Petcu (gazda), care cu abilitate au dezvoltat un dialog viu nu numai cu scriitorii ci şi cu asistenta, de unde veneau intrebări şi sugestii. Un regal de poezie.
În afara celor amintiţi au fost prezenţi şi scriitorii Valeriu Valegvi, Adi Secară, Stamate Săndel, Tase Dănăilă, Constantin Oancă, Eleonora Stamate, Monica Manole, Tănase Caraşca, Elena Netcu, Vasile Mandric etc.
Finalul a fost punctat de cuvintele de multumire, dar şi acelea in care s-a exprimat ideea potrivit căreia viaţa fiecăruia dintre noi este cartea la care scriem mereu, că poezia este atât scrisă cât şi nescrisă, ceea ce şi explică prezenta unui auditoriu numeros şi divers in astfel de imprejurări. Şi s-a încheiat cu memorabilele cuvinte „Trăiască poezia şi marii ei visători!" (Ioanid Romanescu).