Călător pribeag -
o creangă înflorită
iese-n cărare


lumină albă –
singură o narcisă
printre morminte


seară de florar –
apusul în leagănul
bărcilor la mal


nici un mail nou –
mireasma florii de tei
adusă de vânt…


printre ruine –
tufele de soc încă
înfloritoare


singur pe bancă
două frunze desprinse-n
jocul vântului


acuarelă -
păşind atent să nu calc
în albastru