• DOUĂ REVISTE N PREMIERĂ. Primim la redacţie Revista „ALBĂSTRELE", publicaţie anuală realizată de elevii şi cadrele didactice de la Şcoală Gimnazială nr. 24 din Galaţi. În cuprinsul celor aproape 40 de pagini, revista reuneşte numeroase semnături ale unor cadre didactice, profesori şi învăţători, precum şi pagini şi rubrici realizate de elevi. Iată, câteva pagini cu materiale: „Lectura şi copilăria" (bibliotecar, Daniela Blaga), „Nevoia de carte" (Prof. înv. primar Agatha Ioana Mantu), „Un veac de la Unirea Bucovinei" (Prof. Andreea Barboş), „Să scriem corect" (Prof. Daniela Bălan), precum şi creaţii ale elevilor — poezie şi povestiri, semnate de Parfene Andreea, Spiridon Sabina, Corodeanu Andra, Sanda George şi alţii.
De evidenţiat că redactorul-şef al publicaţiei şcolare amintite este Prof. înv. primar Agatha Ioana Mantu, iar redactor şef adj. este prof., Gheorghe Gheţău, directorul şcolii care semnează pagini din „istoria marilor inventatori români", cunoscuţi şi recunoscuţi în lumea întreagă. Aşadar Revista „Albăstrele" este o mândrie în cadrul şcolilor gimnaziale din municipiul şi judeţul Galaţi. Felicitări!

• CONFLUENTE este titlul unei reviste de cultură editată de asociaţia Culturală „Fiii satului" din localităţile Zărneşti, Jorăşti, Lunca şi Parohia „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena", Com. Jorăşti. Redactor-şef este cunoscutul poet Viorel DINESCU, fiu al comunei, preşedinte de onoare nefiind altul decât cunoscutul om de afaceri, ing. Corneliu ISTRATE şi el fiu al satului. Redactorul şef încheie editorialul său astfel: „Prin paginile, prin efluviile acestor „ confluenţe " ne propunem să ne cunoaştem mai bine, să arătăm lumii trecutul nostru şi să creionăm, împreună, cu temei, cu pasiune Şi cu nemărginită speraniă, viitorul." Mai semnează în „Confluenţe" între alţii: ing. Corneliu Istrate, prof. Maria Hanu, Pr. Ionel Rantia, prof. Ştefan Popoiu, prof. Vasile Leonte, precum şi scriitorii Costel Crângan, Ioan Gh. Tofan, Mircea Ionescu şi ziaristul Silviu Vasilache. La loc de onoare se află marele rapsod basarabean Grigore VIERU cu poemul cunoscut şi recitat pretutindeni „Casa părintească nu se vinde".
Cum era firesc, la rubrica „Poesis", Viorel Dinescu publică şapte poeme, unul şi unul. Iată o mostră din poemul „Ecou ireversibil": „Stau singur între flacără şi frig / În catedrala nopţii-ntunecată / Degeaba peste lună-am să te strig / Ecoul nu se-ntoarce niciodată..."
În paginile ultime, cititorii pot lectura informaţii despre revistele de altădată, cât şi despre Obiceiurile şi datinile din corn. Jorăşti semnate de Elorentina-Lilica Paraschiv şi Liliana Vicol. „Porto-franco" salută primul număr al revistei „Confluenţe" şi-i urează drum bun şi viaţa lungă.