• IANUARIE - început de an Consemnarea făuririi Principatelor Unite în ziva de 24 ale lunii în anul 1859. Mari figuri ale acestui act istoric: AL.I. Cuza, Mihail Kogălniceanu, Dimitrie Bolintineanu. Începuturile neamului românesc: Împăratul Traian - 2020 ani de la începuturile domniei (27 inauarie 98 -11 august 117 D.C.), Decebal (87-106 D.C.) şi însemnul dacic.
2000 de ani de la moartea poetului Ovidius exilat la Tomis între anii 9-18.

• FEBRUARIE
O epocă de afirmare a ţărilor româneşti: domniile lui Ştefan cel Mare şi Sfănt (1457-1504) în MOldova, Vlad Ţepeş
(1448,1456+1462,1467)în 'Tara Românească şi Matei Corvin (1458-1490) în Transilvania (devenit rege al Ungariei) au contribuit la dezvoltarea întregului neam românesc.
1925 ani de la construcţia Podului de peste Dunăre de către Apolodor din Damasc.

• MARTIE
Alexandru cel Bun, domn al Moldovei (1400-1432). Unirea Basarabiei cu Tara la 27 martie 1918.
Actul Unirii şi unul făuritorii ei - Pantelimon Halippa.
Cetatea Soroca.
Cetatea Aradului. Mănăstirea Curtea de Argeş.
Biserica din Densuş (sec. XIII).
Semnatarii Memorandumului (1892).
85 de ani de la naşterea lui Nichita Stănescu.

• APRILIE
Neamul românesc s-a născut încreştinându-se. Sfăntul Apostol Andrei începe opera de creştinare a neamuriloe de la Pontul Euxin şi de pe pământurile din nordul şi stânga Dunării.
Marile temple ale credinţei lui Zamolxe din Munţii DAciei au fost continuate de marile catedrale ale neamului.
Palatul Patriarhal şi magine de la istorica întâlnire a Papei Ioan Paul al II-lea cu P.F. Teoctist, catedrala din Timişoara, biserică maramureşeană de lemn, mormântul lui Ştefan de la Putna. Dimitrie Cantemir domn al Moldovei (1693-1710,1711).

•MAI
Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluţiei de la 1821.
În anul 1848 are loc Marea Întrunire a reprezentanţilor românilor de pretutindeni, la Blaj.
Personalităţi ale Revoluţiei de la 1848: Aron Pumnul, Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Andrei Mureşanu.
La 9 mai 1877 este proclamată Independenţa de Stat a României.
10 mai, momentul urcării pe tron a lui Carol I şi a reginei Elisabeta, devine simbolica zi a regalităţii.

• IUNIE
Figuri şi construcţii reprezentative ale culturii neamului:
Mihai Eminescu (1850-1889). 145 de ani de la publicarea poemelor Doina şi Luceafărul. George Enescu (1881-1955). Ion Heliade Rădulescu (1802-1872).
Statuia din piaţa Universităţii, Bucureşti, opera lui Ettore Ferrari.
Nicolae Tonitza - "Fetiţă" Ioan Slavici (1848-1925) Lucian Blaga (1895-1961)
În 1908 apare ziarul Neamul Românesc Literar.
Cimitirul de la Săpânţa.
Teatrul Naţional din Bucureşti.
Palatul Culturii din Iaşi.

• lULIE
Unirea dintâi a tuturor românilor înptuită de Mihai Viteazul.
436 ani de la începuturile domniei sale pe tronul Ţării Româneşti (1593-1601). Imagine cu Bătălia de la Călugăreni, Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti - imagine de epocă, înscrisul domnesc
prin care se adevereşte "pohta ce-am pohtit" şi intrarea triumfală în Alba-Iulia, pictură de C. Lecca.

• AUGUST
2020 ani de la urcarea pe tronul Romei a împăratului Traian.
Columna Traiană aflată la Roma, Lupoaica cu Romulus şi Remus, simbol al latinităţii, Diploma Militară de la
Porolis sum, care consfinţeşte încheierea războaielor romano-dace. Vestigii arheologice dace şi romane.
Mircea cel Bătrân (1386-1418) şi ctitoria sa, Mănăstirea Cozia. 210 de an de la începerea construirii Mănăstirii Văratec.

• SEPTEMBRIE
Începuturile şcolii româneşti. Academia Mihăileană, prima instituţie de învăţământ superior din Moldova (1835¬1847).
Gheorghe Asachi (1788-1869), ctitor de cultură, scriitor, întemeietorul învăţământului superior în limba română. SpiruHaret (1851-1912).
Şcoala din Şcheii Braşovului (imagine din interior şi exteriorul recut).
Şcoala din Blaj la care a învăţat Mihai Eminescu.

• OCTOMBRIE
320 de ani de la moartea diplomatului şi cărturarului roman Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708). Dobrogea revine la Patria Mamă, alături de teritoriile străvechi.
Podul de la Cernavodă (1888) şi arhitectul ing. Anghel Saligny (1854-1925).
Victoria oştirii întoarsă din războiul pentru Independenţă, determină schimbarea numelui Podului Mogoşoaia în Calea Victoriei.
Arcul de Triumf.
Mănăstirea Putna.
Constantin Brâncuşi (1876-1957). 80 de ani de la inaugurarea complexului monumental de la Tg. Jiu.

• NOIEMBRIE
Chipul lui Decebal săpat în stâncă la Cazane pe cursul Dunării. Cetatea Tighina. Biserica Cisnădioara, prima biserică în stil romanic din România (secolul XII). Constantin Brâncoveanu (1654-1714) şi palatul de la Mogoşoaia.
Cetatea - Bastion Timişoara.
Horea, Cloşca şi Crişan (Răscoala din 1874).
La 15 noiembrie 1918, Sfatul Ţării din Bucovina hotărăşte Unirea cu Tara. Palatul Sfatului Ţării din Cernăuţi. Iancu Flondor, unul dintre semnatarii Actului Unirii. Stema Regatului României Mari.

• DECEMBRIE
Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos.
Unirea cea Mare săvârşită la 1 Decebmrie 1918. Militanţi pentru înfaptuirea acestui vis de veacuri al românilor
Regele Ferdinand (1914-1927), Nicolae Iorga (1870-1940), Iuliu Maniu (1873-1953), I.I.C. Brătianu (1864-1927).
Imagine de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Revoluţia Română din Decembrie 1989.
Integrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.