NICOLAE TURTUREANU

JOC DE PRIMĂVARĂ
Se întredeschide o gură de rai
să ne prefacem că mă zideai

Neagră-i zăpada, părul ţi-i verde
haide, zideşte-mă, tot n-am ce pierde

Tălpile-mi sunt colbăite şi roase
se macerează lumina din oase

Este zadarnic să-mi mângâi genunchii,
înfinge-ţi într-înşii albele unghii

Şi îi întinde pe un pat de mortar
să mi se surpe zidurile iar.

PANTA REI
Ce toamnă curge pe râul acela
cu peşti – suveici multicolore
trăgând lumina după ele
şi invadează pânza apei
sub care chipul meu s-a arunca.

Tu ţeşi fără prihană pânza
tu eşti robită ţie, nu laşi
să te privească ochiul înecat.

Şi când ţi se termină firul
tu pui în ţesătură firul
tu pui în ţesătură frunze
dar vine un cutremur prin copaci
şi curge pe râul acela
o toamnă ca un câmp de maci.

GRIGORE CHIPER

CASA
E singura casă în care mă aflu
pe insula minusculă; celelalte mai durează
o vreme în imaginaţie ca după furtună
drumul incert duce acolo unde treptele
Sunt trepte, pragul prag
Mai erau maci pe câmp vâzdoace şi ţigăncuşe
Acum culorile casei s-au şters au dispărut
Au rămas doar negrul şi albul
mai mult negrul amestecat cu albul
mai mult negrul.

IULIAN FILIP

EMINESCU PE ALEEA CLASICILOR
Lângă florile poetului
veşnic proaspete,
careva a lăsat
cuminte
un mănunchi de spice…
O mie şi una de păsări
au înconjurat şi mişună
la talpa postamentului
şi poetul parcă respiră.

LECŢIILE NOPŢII
Nu e mai amar ca totdeauna.
Dulcele-i un pic – să-l ocrotim.
După noapte orice zi e bună,
altf…la ce bun ne mai trezim?
Să poţi visa că poţi zbura!
Să poţi să zbori precum visezi!
Ce mai noroc pe viaţa ta:
să vezi că zbori! să crezi ce vezi!