Motto:
“Alegerea lui Karol Wojtyla ca Papă, este singurul lucru bun care s-a întâmplat omenirii în secolul XX.”
(Aleksandr Soljeniţân)

Motto:
“Voi sunteţi prezenţi în rugăciunile mele. Voi sunteţi în inima mea. Suntem toţi pelerini pe drumul către casa Tatălui Ceresc. Străbatem împreună calea iubirii”.
(Ioan Paul al II-lea)

Rugăciune pentru Europa

Iisuse Hristoase,
Doamne al istoriei,
ţine deschis viitorul
deciziilor generoase şi libere
a celor care, adunând bunăvoinţă
bunelor sfaturi, se obligă
la o faptă hotărâtă
pentru dreptate şi iubire,
în semn de plin respect
al adevărului şi al libertăţii:
pentru că binele continuă a fi
o bucurie reală în Europa,
ţine ancorat în Dumnezeu
Continentul nostru!

La începutul unui An Nou

La începutul Anului Nou
Te rog , o, Doamne,
îngăduie pacea,
armonia, liniştea
în ordine şi în respectul
drepturilor
oricărui om
fără de care lumea
nu poate să înainteze
către
progres şi civilizaţie.

Împotriva oricărui terorism

Te rugăm, o, Doamne,
ca peste tot să predomine
respectul pentru drepturile fundamentale ale omului
şi căutării de soluţii pacifiste,
respingând orice formă de tentaţie teroristă
aşa cum este represalia.
Încredinţăm toate aceste intenţii ale noastre
Preasfintei Fecioare
Maica Princepelui Păcii,
deoarece garantăm cu mijlocirea sa
promisiunile noastre.

Pentru sfânta prietenie

O, Doamne,
fă ca toţi să poată înţelege
că prietenia este sacră
pentru că Tu eşti prietenul nostru.
Fă ca toţi să poată să cunoască
bucuria prieteniei cu Tine,
în măsura în care putem fi prietenii
tuturor oamenilor,
tuturor bărbaţilor
şi tuturor femeilor
în mersul lor pe calea lumii
şi vieţii.
Amin.

Textele au fost traduse din limba italiană de Liliana SPATARU, fiind selecţionate din Volumul “Mă voi ruga pentru tine”, Ed. Sinteze, Galaţi.