ALEX ŞTEFĂNESCU, critic şi istoric literar, prozator, dramaturg, publicist, realizatorde emisiuni TV. Născut la 6 noiembrie 1947. Redactor (începând din 1990) şi redactor- şef (în perioada 1995-2010) al revistei „România literară". ; Autor a mii de articole şi a 30 de cărţi, dintre care a avut un mare ecou Istoria literaturii române contemporane. 1941- 2000, apărută în 2005 (Premiul Uniunii Scriitorilor, Premiul Academiei). Volumele Jurnal secret, 2009 şi Bărbat adormit in fotoliu, 2010 s-au epuizat din librării şi au fost reeditate la cererea publicului. Emisiunea Un metru cub de cultură difuzată de Realitatea TV i-a adus Premiul APTR pentru talk¬show-uri pe 2004, iar altă emisiune, realizată pentru TVR Cultural, Istoria literaturii române contemporane povestită de Alex. Ştefănescu - Premiul APTR pentru emisiuni culturale pe 2008.
în 2009 a publicat o carte despre două sute cincizeci de cărţi proaste, Cum te poţi rata ca scriitor. Tot în 2009 a început să realizeze şi o emisiune TV pe această temă, Tichia de mărgăritar. A urmat, între 2011-2013, emisiunea Iluminatul public, consacrată cărţilor de valoare apărute după 1989. ; Cele mai recente volume ale lui Alex. Ştefănescu sunt Texte care n- au folosit la nimic, Un scriitor, doi scriitori şi Mesa] către tineri. Redescoperiţi literature!, apărute în 2014 şi Eminescu, poem cu poem -în 2015. în 2016 i-a apărutvolumul Jurnal secret. Serie nouă, ilustrat de Costel Pătrăşcan.

DAN CRISTEA, născut la 10 noiembrie 1942, în Bucureşti. A absolvit, în 1965, la Bucureşti, Facultatea de limba şi literatura română. în 1992 a obţinut doctoratul (Ph. D) în literatură comparată la Universitatea din lowa (SUA). Este directorul revistei „Luceafărul de dimineaţă". A debutat publicisticîn „Contemporanul", în 1964. Adebutat editorial în 1974, cu volumul Un an de poezie (Cartea Românească). Este autorul următoarelor volume de critică şi istorie literară: Arcadia imaginară (1977), Faptul de a scrie (1980 - Premiul pentru critică al USR), Version and Subversion - The Autobiographies of Benjamin Franklin, HenryAdams and Michel Leiris (1996), Versiune şi subversiune - paradoxul autobiografiei (1999, ediţia a ll-a, revăzută, 2012), Autorul şi ficţiunile eului (2004 - Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti), Poezia vie (2008), Citind cărţile de azi (Cartea Românească, 2014 - Premiul „Cartea Anului" 2014), Caii lui Ahile şi alte eseuri, Editura Tracus Arte, 2016.