DOAGA STRĂZII

atitudini, informaţii, opinii, pamflete, parodii, umor

MOTTO: ..."Creatorii au coborât in plan secund, escrocii culturali ciugulesc cireaşa de pe tort"
(Fănuş Neagu - Jumal ascuns)

• COLOCVII. Pe 8 decembrie 2016, la Casa "Hortensia Papadat-Bengescu" de la Iveşti, jud. Galaţi, numeroşi scriitori, oameni de cultură, profesori, elevi şi oficialităţi au omagiat pe marea scriitoare născută aici, Cu 140 de ani în urmă. "Marea europeană", cum era supranumită Hortensia Pepadat-Bengescu în deceniul al treilea al veacului trecut, a fost evocată în cadrul unui Colocviu de linută organizat de Muzeul Judelean de Istorie şi Societatea Scriitorilor"C.Negri" Galaţi. Cu acelaşi prilej a fost lansată o monografie dedicată scriitoarei, volum semnat de criticul şi istoricul literar, Prof. univ. dr. Constantin TRANDAFIR, născutşi el pe meleaguri iveştene.

• CONSTATĂM NU CRITICĂM: "Singura revistă profesionistă de literatură din acest oraş" (n.n,Galaţi) se zice într-un editorial din "Antares", semnat de C.A. este Antares. Un tânar membru al Filialei Sud-Est a USR, mai scrie că în cei 17 ani de apariţie, publicatia, find trimestrială, a ajuns la nr.225 în dec.2016. Eroare. Revista a ajuns la nr. 204 nu la 225,revista amintită având 16 pagini, tabloid. Nefiind subvenţionată de USR, (apare doar sub egida US) publicaţia este editată de Fundaţia Culturală Antares, patron poetul C. Antoniu. Reviste ale USR, tipărite cu fonduri ale Uniunii, sunt: România Literară, Convorbiri Literare, Luceafărul, Ramuri, Orizont şi alte câteva. Scriitorii din România, cadre universitare, critici şi istorici literari dar şi cititorii de elită ştiu că primul nr. al Revistei de cultură Porto-Franco a apărut pe 4 februarie 1990, în prezent ea aflându- se la nr. 250. Cei amintiţi, mai ştiu, de asemenea, că Porto-Franco a fost onorată de-a lungul anilor Cu Premii şi Distinctii naţionale la: Galele Apler (Câmpina), Colocviile "Convorbiri Literare" (laşi) şi Premiul pentru relaţii culturale Galaţi-Chişinău (Republica Moldova). Mai notăm că Porto-Franco figurează în DGLR (vol. P-R, pag. 403), editat de Academia Română în anul 2006, fiind, într-adevăr, unica publicaţie culturală din zonă consemnată în Tomul amintit. Cât priveşte "singura revistă profesionistă din Galaţi", să fim mai modeşti, cu adevărul în frunte. Salutăm colegial "Antares", sora mai mică, şi-i urăm sănătate spirituală în Noul An. La mulţi Ani! (RPF)

• NUME PE FRONTISPICIUL INSTITUTIILOR DE CULTURĂ GĂLĂTENE, CE NUME?! La Galaţi există o Comisie de atribuiri de denumiri (Străzi, unităţi de învătământ, instituţii de cultură etc.), Comisie, ce funcţionează pe lângă Prefectura jud. Galaţi. Din Comisie fac parte următorii: prof. Cristian Dragoş Căldăraru (dir. Muzeu de istoriei „Paul Păltânea"), Dan Nanu Basarab (Dir. Muzeu de Artă), Prof. Univ. Dr. Virgil Nistru Ţigănuş (Univ. Dunărea de Jos"), prof. Pavel Aionesa şi muzeograful Ion Aldea. INTREBARE: De ce Complexul Muzeal de Ştiinţe al Naturii se numeşte... „Răsvan Angheluţă"? De ce Cinematograful de la Casa de cultură a sindicatlelor se cheamă "Prof. loan Manole"? De ce Şcoala gimnazială 28 (şcoală de elită a Galaţiului), nu se mai numeşte "EMINESCU? De ce, de ce, de ce?...
Sunt instituţii culturale gălăţene precum Biblioteca "V.A. Urechia", Teatrul dramatic "Fani Tardini", Teatrul Liric "Nae Leonard", Galeriile de Artă "Nicolae Mantu", Casa memorială "Hortensia Papadat-Bengescu, Casa "Cuza Vodă", Liceul "Dimitrie Cuclin", Casa memorială "Costache Negri" instituţii ce poartă numele şi renumele unor mad personalităţi naţionale care prin activitatea lor, au scris/înscris pagini de aur în cultura gălăţeană, naţională şi nu numai.
Membrii Societăţii Scriitorilor "C.Negri" şi ai Reprezentanţei Galaţi - Tecuci a Filialei laşi a Uniunii Scriitorilor din România, alţi oameni de cultură din Galaţi şi din ţară aşteaptă ca membrii Comisiei amintite să revizuiască şi să îndrepte "făcăturile" unor diletanţi într-ale spiritului şi civilizaţiei, indivizi care au dat (cu sau fără aprobare), numele unor "persoane" oarecare nu ale unor „personalităţi" gălăţene.
Rugăm Comisia amintită, dar şi pe Primarul lonuţ Pucheanu, pe Costel Fotea, Preşedintele Consiliului judeţului, precum şi pe Prefectul judeţului, D-l Panaitescu, să ia măsurile care se impun pentru ca Galaţiul să fie într-adevăr un oraş cultural la standarde europene, nu provincial.

• SCRIEŢI BĂIEŢI, NUMAI SCRIEŢI! Scriam şi altă dată că de la "Laminor" la... „La Minor" e-o cale atât de lungă cu toate că muzica celor două cuvinte se aseamănă. Şi totuşi un "La Minor" la infinit nu mai e muzică şi nici măcar experiment - un Turn Babei căzut pe-o leasă plină cu vreascuri, cineva crezând că-s versuri. Şi un vreasc lângă alt vreasc poate ţese o vreascificaţie, cum versurile, duium, uneori se numesc „versificaţie". Cel care trece de la Laminor la... La minor" n-are altă şansă "decât să "lamineze" nu să creeze ceva în La Minor. Vorbă/Ciorbă! Rimă corectă nu ca (nuca-i nucă de la Zimbru pân'la Cuca unde-i...), nu ca la băieţii/poeţii/bieţii care rimează - vede cu sete -, se vede cu-ndelete şi alte rime care mai de care... Dar omul nostru, "tânăr" cu experienţă în "N" domenii inclusiv domeniul poetic, scrie despre orice, scrie zilnic într-o publicaţie locală unde şi-a tras numele în chiar două chenare (subţiri nu groase). Dar până la "Divina Tragedie" din vina cui, o fi, nu-i decât un pas. Leasa iar e aglomerată cu vreascuri care nu se pot recita nici la "Dunărea de Jos", nici chiar pe malul răbdător al fluviului în care se oglindesc siluetele operelor de artă făurite o, Doamne, tot din... laminate. Asta-i altă poveste. De vină, doamne, cine-i? Cel ce scrie, cel ce te publică de zeci de ani, sau cel care crede că-i o glumă fără sfârşit?... El scrie în orice oră, în orice anotimp, el scrie ce scrie cu toate că şi scrisul, spunea cineva, are un capăt. El scrie fără remuşcări, el scrie împins de tupeu nu de talent, el scrie şi, mai ales, publică fără obraz. Acest "tânăr" grafoman răpeşte zilnic spaţiul unor tineri talentaţi şi fără ifose de la Cenaclul „Noduri şi semne", de pildă.
Culmea, la final, sau la început de capodoperă semnează fără ruşine cu pseodonimul poetului Barbu Nemţeanu — I. Zimbru. Dar asta se întâmpla la începutul veacului trecut. Parafrazând celebrul vers al bardului gălăţean (Galaţi, oraş cumplit de negustori), o să declam că unul dintre cei 100 de poeţi gălăţeni adevăraţi, unul e urechist, adică manelist, de unde: „Oraş cumplit de manelisti... poeţi".(?)

• CARTI PRIVITE ÎN OCHI. Acesta e titlul unui volum de critică semnat de Ana DOBRE, membră a USR, Filiala Bucureşti care a (şi) luat Premiul Filialei Sud-Est pe anul 2016.0 felicităm şi noi, Porto-Franco, unde Dumneaei a publicat ani de zile, fiind şi premiată de revistă. Parafrazându-i titlul vom spune "Reviste privite în ochi" sau „cu revistele pe masă" cum ar spune alţi cronicari. Să vedem despre ce e vorba: Revista Porto-Franco, Format A4, însumează în fiecare număr circa 70-80 pagini. 0 altă revistă gălăţeană să-i spunem "A", tabloidă, înmănunchiază între 16-20 pagini pe număr. Un poet-matematician a făcut diferenţa: dacă revista "A" ar avea format A4 ea ar număra maxim 40 pagini. Concluzia poetului-matematician: Revista „P-F." este de două ori mai voluminoasă decât revista "A". Despre conţinut... "Cu revistele privite în ochi" sau, mă rog, cu "Revistele pe masă" în "Doaga străzii" din numărul 251 al Revistei P-F. Acum la început de an, urăm colegilor de la Revista "A", cum am mai făcut-o în paginile de faţă, Sănătate, succes şi corectitudine în 2017! (RPF)

• Ziua Culturii Nationale şi Ziva de naştere a lui Mihai Eminescu au fost sărbătorite ca în fiecare an la 15 ianuarie, la Statuia Poetului Naţional din Parcul Central al oraşului. Fiind chiar sărbătoarea marelui Poet şi a Poeziei, poeţii dunăreni, membri ai Societăţii Scriitorilor "C.Negri" şi ai Reprezentanţei Galaţi - Tecuci ai Filialei laşi a USR au fost... lipsă! Organizatorii (cocoţaţi pe terasa monumentului, sufocând Statuia Poetului), membri devotati ai partidului la putere (ştiu ei oare despre ce e vorba?), cocoţaţi în conducerea unor instituţii culturale (Biblioteca judeţeană, Direcţia pentru cultură, s.a.) au tăiat fără discernământ din program Poeţii şi poezia dedicată Poetului nepereche. Alo, se aude? La Galaţi, la Universitatea "Dunărea de Jos" sunt prof. univ. dr. cu doctorate luate pe bune, şi eminescologi cu cărţi de profil: Dumitru Tiutiuca, George Lateş, Constantin Frosin, Virgil Nistru-Tigănuş ş.a.

• Împlinirea a 140 de ani de la naşterea poetului simbolist Ştefan PETICA, a fost marcată la Tecuci printr-o amplă manifestare în ziva de 21 ianuarie la Biblioteca Municipală ce-i poartă numele. În expoziţia de carte şi documente s-a desfăşurat un simpozion dedicat operei şi vieţii Poetului care s-a stins din viată la numai 27 de ani. Manifestarea a fost o reuşită.

• 0 VESTE CULTURALĂ DE INTERES NATIONAL. După ani şi ani de tergiversări întru căutarea unui sediu propriu şi corespunzător, MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII DIN BUCUREŞTI - director loan CRISTEA, şi-a găsit, în sfârşit, locaţia necesară. Astfel, noul Sediu al Muzeului se află într-o clădire impozantă, situată pe Calea Griviţei 64-66, de pe lângă Biserica Sfinţii Voievozi. De menţionat că Muzeul mai posedă în patrimoniul său material şi spiritual şi o clădire istorică de pe Str. Nicolae Kretzulescu, clădire ce va găzdui o Expoziţie permanentă de documente, manuscrise, pagini inedite de istorie literară, alte mărturii din şi despre literatura şi cultura românească, materiale inestimabile achiziţionate de-a lungul timpului.

• De curând, noul ministru al Culturi, D-l. lonuţ VULPESCU a spus, a subliniat cu toată responsabilitatea la o emisiune TV că, cităm: "Rolul revistelor culturale este esenţial". Ministrul a mai promis că va subvenţiona cultura scrisă: revista şi Cartea. Să dea Domnul!...

O NOTITA:
Ce zice oare culturalnicul nostru "apărător" al culturii scrise din Galaţi (D-l I.Z., directorul Bibliotecii judeţene "V.A.Urechia"), care cu un timp în urmă a refuzat (aţi citit bine: a refuzat) cele 80 de buc. din Revista de cultură Porto-Franco (doar aveam şi contract) trimiţând pachetul ramburs la sediul publicaţiei. De altfel, acest individ (I.Z.) cu iz de... dictator (acum câţiva ani în urmă, Consiliul judeţului nu i-a dat calificativul necesar la evaluarea activităţii specifice pe parcursul a patru ani), a dus în eroare multă lume, inclusiv, de multe ori, şi pe şefii săi. Noii responsabili ai municipiului şi judeţului Galaţi trebuie să fie mai vigilenţi cu asemenea indivizi care se includ perfect în motto¬ul paginii: "escrocii culturali ciugulesc cireaşa de pe tort". Cu tot angrenajul lor politic şi de gaşcă, am mai spune noi. Vezi şi "amorţeala" Direcţiei Judeţene de cultură, ş.a. Vom reveni.