CREAŢIE, CREDINŢA, DESTIN

Numele Patriei in tradiţia spirituală a Naţiunii Române

La Universitatea "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din Suceava, la mănăstirile Putna, Dragomirna şi Văratec, Fundaţia "Mitropolitul Bartolomeu" din Cluj-Napoca, Asociaţia Şcolară suceveană pentru Educaţie, Parohia Scheia I precum şi alte valoroase instituţii de cultură au organizat ediţia a IV-a a Simpozionului National "Valori nationale in creatia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania". În rezonanţă cu tradiţia spirituală românească, purtând pecetea apostolică a smereniei sfinte, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a spus că neuitatul diortositor al Bibliei "va rămâne nemuritor prin ceea ce a scris, prin ce a lucrat şi nu în ultimul rând, pentru că s-a jertfit şi a pătimit. El şi-a însuşit zestrea valorilor morale şi s-a străduit să contribuie la îmbogăţirea acestui tezaur."
Virtuţile esenţiale ale omileticii, poeziei, prozei, dramaturgiei, încrederea în valorile de profunzime ale neamului, patriotismul, conştiinţa rostului nostru în lumea secularizată, calitatea de luptător neobosit pentru adevărul dreptei credinţe, o constelaţie solară purtând numele marelui ierarh, au fost abordate în şirul de comunicări ştiinţifice, eseuri, medalioane prezentate de mesageri din prestigioase centre de cultură: Prof.dr. Aurel Sasu (arhitectul testamentar al operei postume), dr. Horia Bădescu, drd. Dragoş Ursu (Cluj-Napoca), dr. Vasile Timiş (Bucureşti), Pr. dr. Jan Nicolae, pr. dr. Remus Onişor (Alba-lulia), scriitorul Grigore nisei (laşi - care, "pătrunzând spre esente" a zugrăvit ca un iconar "de subţire" într-o peliculă răscolitoare, momentul psalmic al mărturisirii Părintelui în temniţa de la Gherla), dr. Carmen Bălan, dr. Geta Moroşan (Suceava). Impresionante au fost contribuţiile monahiilor Elena Simionovici şi dr. Gabriela Platon de la mănăstirea Voroneţ (coautoarea monografiei închinate locaşului ctitorit la 1488 de Ştefan cel Mare şi Sfânt). În ambianţa excepţională, de generozitate bucovineană, în care entuziasmul "bine temperat" s-a întâlnit cu farmecul aducerilor-aminte, am remarcat contribuţia spirituală a doamnelor prof. dr. Oana Onisim, prof. dr. Maria Teodoreanu şi a familiilor domniilor lor- din stirpea vornicilor de onoare românească. S-au bucurat de preţuire lucrările pr. Ion Buga şi ampla sinteză a Doamnei Conf. dr. Niculina lacob - "Petru Maior în mărturii antologice", scrisă în colaborare cu prof. dr. loan Chindriş. Împreună cu soţul său, regretatul istoric dr. Aurel lacob, doamna dr. Niculina lacob face parte din "lotul" de intelectuali români expulzaţi din "autonomul" Har-Cov. Le-am cerut celor de fată să nu ne fie indiferentă înduhovnicirea suferinţei.