PRIN EXPOZITII

Teodor Vişan -
Racord la elementele realului

Noua expoziţie de pictură a cunoscutului plastician gălăţean Teodor Vişan, găzduită în Sala „loan Simion Mărculescu" de la parterul Muzeului de Artă Vizuală, cuprinde 38 de lucrări realizate în culori de acrilic pe pânză Ele reprezentă peisaje, portrete, naturi statice şi flori, genuri cultivate cu consecvenţă de artist de-a lungul anilor. Imaginile configurate în spaţiul plastic al tablourilor sunt tonice şi reconfortante, pictorul reuşind ca şi altădată să aducă linişte şi pace adâncă în sufletul iubitorilor de artă, să le declanşeze emoţii şi să le trezească interesul şi respectul pentru frumuseţile imortalizate pe pânză.
Teodor Vişan nu practică o picură sofisticată, cu un mesaj greu de codificat, motivele de la care el pomeşte sunt cele din lumea realului, ale concretului atât de vizibil. Numai că el nu copiază realitatea, ci o transfigurează, o recreează, plăsmuind o nouă realitate, de cele mai multe ori mai frumoasă decât cea existentă. Peisajele expuse sunt din Galaţi, oraşul în care s-a născut, trăieşte şi creează şi ale cărui aspecte urbanistice le-a zugrăvit în timp în zeci de tablouri, dar şi din laşi, din Sinaia, din Tg. Mureş, din Făgăraş, din Delta Dunării, din Balcic şi din alte locuri vizitate în ultimii ani, mai ales în perioada taberelor de creaţie la care a participat. În toate acestea artistul urmăreşte să redea autenticul şi specificul fiecărui loc sau colţ de natură, este atent la culoarea locală, la variaţiile şi efectele luminii, aduce în prim-plan imagini semnificative, evocatoare, capabile să declanşeze o întreagă claviatură de emoţii, sentimente şi trăiri sufleteşti, să îndemne la cunoaşterea pe viu a frumuseţilor naturale sau făurite de mâna omului. Admirăm cu plăcere panglica albastră a Dunării în momentul apusului soarelui, ambarcaţiunile şi macaralele din portul mineralier, împingătoarele şi pontoanele de pe fluviu, privelişti din Deltă, grupuri de mesteceni de un argiuntiu fabulos, ipostaziate la marginea unui lac, panorama laşilor celor şapte coline, dar şi o ceremonie la Sărbătoarea Sânzienelor de la Boholţ sau peisajul montan din Sinaia şi Tara Făgăraşului. Sunt aspecte care rămân imprimate pentru mult timp pe ecranul retinei, culorile sunt calde şi îmbietoare, ansamblurile tablourilor cuceresc prin desfăşurările spaţiale ample, prin perspectivă,armonie şi echilibru compoziţional.
Portretele expuse sunt ale unor persoane aflate în suferinţă, ale unor apropiaţi şi ale confraţilor de breaslă Gheorghe Mihai-Coron, Silviu Catargiu, Aurel Manole şi Constantin Dondos-Boer, ultimul din Brăila, trecut în lumea umbrelor veşnice. Dincolo de asemănarea fizică, pictorul le sondează forumul lăuntric, realizând la fiecare şi un portret psihologic. Reţinem şi la acestea linia precisă a desenului, sobrietatea cromatică, precum şi strădania picturului ca pe expresia exterioară a chipului să redea frământările interioare ale modelelor şi trăsăturile morale care îi definesc.
În genul naurii statice şi al motivului floral, Teodor Vişan se exprimă cu aceeaşi siguranţă şi dezinvoltură, elementele de recuzită la care apelează nu abundă, iaraccentul cade pe redarea materialităţii obiectelor şi a frăgezimii camale a florilor. Culorile de acrilic sunt vii, strălucitoare şi măiestrit orchestrate în pagină. Se simte plăcerea şi voluptatea cu care artistul pictează, grija cu care el îşi însufleţeşte modelele, astfel ca ele să răspândească în jur vitalitate, puritate şi poezie.
Manifestare de ţinută a pictorului Teodor Vişan, noua expoziţie de la Muzeul de Artă Vizuală demonstrează că la cei 74 de ani ai săi, pe care i-a împlinit la 31 ianuarie, artistul nu dă semne de oboseală, se află în plenutudinea forţelor creatoare. Din dialogul său cu natura, cu elementele realului, zămisleşte frumuseţi vizuale care încântă şi suntîn stare să producă mari bucurii şi satisfacţii estetice celor care vin în contact cu tablourile sale.