TINERI CREATORI

SOARELE DE IARNĂ
INSPIRATII / INSPIRATIONS
- respiratii imbibate in spirit -


M-am îndrăgostit de iubirea în sine exprimându-se prin el. lubirea s-a îndrăgostit de sine prin mine. Nu mai eram eu, nici altul, ci era iubirea recunoscându-se pe sine încă o dată. Am înţeles că numai o iubire există. Că atunci când te abandonezi iubirii, nu mai există altul. Este un pur abandon către spiritul iubirii. Are un gust foarte dulce şi uşor, şi jucăuş, şi liber...
I fell in love with love itself expressing itself through him. Love fell in love with itself through me. There was no more myself and the other, it was love recognising itself once again. I understood that there is only one love. That when you surrender truly to love, there is no more other. It's just surrender to the spirit of love. It tastes very sweet and light and playful and free...

Masca de la ochi, densă şi egotică, dispare pentru o fracţiune de secundă... Ce frumusele complexă, de neînţeles se revelează... atât de vastă, atât de detaliată... Oh, minte omenească, eliberează-te de control şi uneşte-te cu totul... Căci oricum n-ai fost tu cea care a creat vastitatea...
Dense, egoic blindfold slips away for a split second... An intricate, unfathomable beauty reveals itself... so vast, so minute... Oh, human mind, let go of control and merge with it all... You never made it happen in the first place...

0 adâncime a momentului, un sentiment că viala se întâmplă chiaraici, chiaracum, o prezenţă încântatoare... Cum s-ar putea întâmpla asta dacă poverile trecutului şi fricile viitorului nu evacuează conştiinţa..? Ceea ce rămâne, e preţiosul Acum... !And tot felul de forme, mărimi şi dimensiuni, jucându-se cu diverse vibraţii, calibrat de influenţe vizuale, auditive, senzoriale... Acest cadou e mereu aici... Eşti şi tu aici cu el?
A deepening of the moment, a feeling of life happening right here, right now, a delightful presence... How could it happen unless past burdens and future fears exit consciousness..? What remains is the precious Now.. taking all kinds of shapes, sizes and dimensions, toying with various vibrations, moulded by visual/ auditory/sensory influences... This gift is always here... Are you also here with it?

Nu ai fost tu cel care m-a rănit... Eu m-am rănit pe mine însămi atunci când mi-ai pus în fală oglinda... Nu ai fost tu cel care m-a respins... Am fost eu respingându-mă pe mine însămi pentru ceea ce am facut... Nu e datoria ta să îmi umpli găurile din mine, ci e pentru mine să-mi umplu găurile cu propria mea iubire şi acceptare de sine... Căzând în gol prin vizuina iepurelui, călătoria investigaţiei sinelui continuă...
It wasn't you who hurt me... It was me hurting myself as you showed me the mirror... It wasn't you that rejected me... It was me rejecting myself for what I've done... It's not your duty to fill the holes in me, but for me to fill my own holes with my own love and acceptance... Going down the rabbit hole of self inquiry... The journey continues...

Cumva lucrurile externe care obişnuiau să mă înveselească sau să îmi strice starea nu îmi mai provoacă nicio reacţie emoţională... Eu doar observ şi ştiu că e din ce în ce mai puţină fericire care vine din exterior...
Plimbându-mă la întâmplare prin mulţimea animată în Tara Minunilor lernii din Londra, am început să îmi amintesc vremurile când astfel de activităţi erau foarte captivante şi de neratat.
Astăzi, însă, a fost diferit. Am simţit că niciuna din luminiţele colorate, burgerii apetisanţi sau atracţiile care îşi ridică pulsul nu m-ar putea face mai fericită decât fericirea dinlăuntrul meu.
Şi acea fericire nu a fost ca niciuna experimentată înainte... Nu a fost un val de oxitocină... Nu a fost veselia unei surprize plăcute... Era mai mult ca o pace şi un confort profund, un sentiment de libertate şi abandon, care nu pot fi generate de stimuli exteriori.
Da, viaţă! Da, viaţă, care curgi fără efort prin mine! Da nectarului care răsari din inima mea!
Somehow external things that used to either cheer me up or spoil my mood no longer provoke any emotional reaction... I'm just observing and knowing that there is less and less happiness that comes from the outside...
Wandering around aimlessly, making my way through the animated crowds at London Winter Wonderland, I started reminiscing the times when such activities used to be extremely exciting and not-to-be-missed experiences.
However, today it was different. I felt like none of those sparkly lights, mouth-watering burgers or heart pounding rides would make me happier than I could make myself.
And that happiness was not like any other kind experienced before... It wasn't an oxytocin surge... It wasn't the joy of a pleasant surprise... It was more like a deep inner comfort and peace, a feeling of freedom and surrender, that cannot be engendered by external stimuli.
Yes to life, yes to life flowing effortlessly through me, yes to the sweetest nectar springing from my heart.
Sunt 0 grade în Londra. Nu ţin minte ultima dată când am întâmpinat şi m-am bucurat cu toată inima de frig, de care asprime mă feream cu înverşunare înainte. Dar, de fapt, eram incomodă cu înverşunarea minţii şi fixitatea ei. Briza îngheţată îmi şopteşte poveşti eroice şi, când mă uit la soarele de iarnă, inima îmi străluceşte din ce în ce mai tare, topindu-mi blocajele încăpăţânate...
Vine iarna...
It's 0 degrees in London. I don't remember when was the last time I whole-heartedly welcomed and enjoyed the cold, whose harshness I shied away from. But truly, it was my mind's harshness and fixity that I was uncomfortable with. The frosty breeze whispers to me tales of heroism and, as I face the winter sun, my heart shines brighter and warmer, melting away stubborn blocks...
Winter is coming...