0 CARTE EUROPEANĂ


Ana Blandiana, "Orologiul fără ore", Ed. Humanitas, 2016
(redactor: Lidia Bodea. Coperta: Angela Rotaru)

"Cu o creangă de aur în mână", privind "râul cu un singur mal", Doamna Poeziei Ana Blandiana se apropie spiritual de "nostalgia Paradisului". Pe turnul cetăţii sale de carte rară a apărut un "orologiu fără ore", neobositul sol al lui "Niciodată". În orbitele cenuşii ale universului mai pot fi zărite astfel orele faste ale neuitatei "lumi ascunse", când "bucuria desenează păsări" iar "păsările se rotesc şi întreabă / Unde să-şi pună cuibul..."
Încă din anii studenţiei clujene, frumoasă ca o dimineaţă de BunăVestire, poeta cu mai multe suave prenume, pe care o vedeam trecând pe "linia de plai" dintre sala 29 şi Biblioteca de la Filologie, şi-a ales ca reazem "Cuminţenia Pământului". Meditând în gamă blagiană, feeric-panteistă, contemplativă şi dăruită cu măsura plânsului "care se ascultă singur", Doamna Ana Blandiana a sporit infinitatea lumii aflată în "partea interioară a cuvintelor". Această carte de versuri ipostaziază cu discreţie un semn al sacrificiului christic. Ea poate fi şi un palimpsest de o jumătate de veac, în "adâncul" căruia tresar neuitate nobile aspiraţii: Ar trebui / să ne naştem bătrâni să venim înţelepţi... /Apoi să ne facem mai tineri..."
Avea multă dreptate marele poet Alexandru Philippide: "Cu fiecare privire pe care o aruncă asupra lumii, poetul ia oarecum lumea de la început." Lirica Doamnei Ana Blandiana cultivă echilibrul clasic. În acest timp absurd ("mai-mult-ca-prezentul / în mijlocul căruia se ascunde /Abisul altui prezent...") "dangătele sfâşietoare-n pustiu" împacă "sufletul de apoi/Mult mai speriat de nemurire/decât de moarte". Un timp secund, evadat din orologii oarbe, tulbură liniile vieţii. Salvatoare rămâne misterioasa puritate a semnelor: "Scriu cu alb pe alb / deşi ştiu că nimeni / nu va putea să citească." Semnul unificatorconfirmă însă verticalitatea morală (sub ocrotirea Luminii din "Civitas Dei").

Uneori însă vremea ne împarte, fără să fi cerut, hieroglife din pâinea cerească a suferinţei: "sufletul verde al ierbi" s-a ascuns sub frunzele calcinate; prin "clepsidra fără nisip" se răstoarnă neantul: "Timpul scârţâind ca un scripete... sfâşie clipele". Din forfota mestecenilor crescuţi din seninele speranţe mai păstrăm ofranda unui "înger vegetal": "incendiu verde despletit de vânt / la capul dinspre cer al lumânării". Arborii sunt "axe ale lumii ascunse / Pe care poţi să le vezi / Trecând dintr-un timp în altul". Cocorii şi-au mistuit zborul lăsându-le lăstunilor ascultarea să caligrafieze veşnicia pe aripile norilor. Sunt acestea semnele nopţii care se apropie sau amintirea "întunericului dintr-nceput"? Peregrini pe "un singur mal" al râului ce separă tăinuitele "lumi paralele", primim prin harul poeziei blandiene tâlcuirea "dreptului la umbră"; Precum marii poeţi ai lumii, Doamna Ana Blandiana venerează umbra-iubire. În acest infem al urâţirii, al vanităţilor, al necredinţei, noua Euridice (parte din "singur unul") îşi priveghează solul iubit al Lumii fără dor. Logosul a coborât în cântecul abia şoptit, cel mai răscolitor poem al acestei uimitoare cărţi: "Nu adormi/Mai agaţă-te cu genele de aerul treaz/Nu te lăsa smuls de lângă mine/De apele umbroase ale somnului / Nu mă părăsi / Nu mă lăsa singură/Pe ţărmul lucid /În insuportabila lumină a insomniei/Unde nu ai nici măcar/Dreptul la umbră/Pentru că umbra/E considerată un atentat /La sigurătatea luminii." ("Dreptul la umbră").
Ştim, noaptea nopţilorse apropie bătând rardin aripile prelungi ale cuvintelor. "Ce oră frumoasă/În veşnicie", ne încurajează din nou marea Poetă Ana Blandiana cu "creanga de aur în mână" desprinsă din infinitul labirint al memoriei lumii.