DOAGA STRĂZII

"DOAGA STRĂZII": atitudini, opinii, informaţii, pamflete, umor

Motto: "Creatorii au coborât in plan secund, escrocii culturali ciugulesc cireaşa de pe tort" (Fănuş Neagu, Jurnal)

 

• Festivalul national de Poezie "Grigore Hagiu"- ed. a XXIV-a-2016. In zilele de 27 şi 28 septembrie a.c. la Galati şi Tg. Bujor s-a desfăşurat cea de a )00V-a editie a Festivalului National de Poezie "Grigore Hagiu", manifestare organizată de Societatea Scriitorilor "C. Negri", revista Porto-Franco, primăria orăşenească, Biblioteca şi Şcoala gimnazială ce poartă numele Poetului aniversat, precum şi Universitatea Apollonia din laşi. AU participat sciitori, profesori universitari, exegeti ai operei şi vietii lui Grigore Hagiu, poet născut la 27 septembrie 1933 la Tg. Bujor, mort la 13 februarie 1985 la Bucureşti.
Calendarul manifestărilor a cuprins în prima zi la Galati întâlniri ale scriitorilor participanti la Librăria Donaris, la Statuia lui Eminescu şi la Galeriile de artă "N. Mantu". A doua zi, scriitori şi autori dunăreni, gălăteni şi brăileni, din laşi, din alte oraşe limitrofe au realizat împreună cu iubitorii de poezie şi muzică, evocări, recitaluri, expozitii de carte şi reviste, la Biblioteca "Grigore Hagiu", Casa memorială precum şi la Şcoala gimnazială ce poartă numele Poetului.
Premiul pentru "Cartea de poezie a anului" oferit de Primăria orăşenească Tg. Bujor a fost împărţit între brăileanca Alina Marieta Ion, pentru volumul "Mărgele de nisip" şi de către gălăteanul Nicolae Măruntelu, pentru volumul "Lacrimi peste timp". Au mai fost oferite: Premiul pentru volum în manuscris d.lui lonut Alupoaie, premiul sustinut material de Universitatea Apollonia din laşi. Juriul a mai acordat premii unor tineri participanti, premii care constau în publicarea de grupaje de versuri în revistele "Convorbiri literare", "Argeş", "Plumb", "Dunărea de Jos", "Poezia", Porto-Franco", "carmina Balcanica" ş.a.

• Festivalul Balcanica la a X-a editie. La această editie au fost poet turci şi români, bineînteles, manifestarea fiind organizată de Biblioteca judeteană "Panait !strati" sub egida Consiliului judetului Brăila. Marele Premiu a fost adjudecat ex-aevo de poeta din Turcia, Firdevs Buyukates şi poeta Angela Baciu (Galati, România). Festivalul a reunit poet din Bucureşti, laşi, Brăila, Galati, scriitori şi autori care au sustinut recitaluri de muzică şi poezie. Sub genericul "Balcanica -10" a fost editat şi lansat un volum de versuri reunind 19 condeieri români şi turci. Festivalul a fost o reuşită deplină.
0 precizare: In scurta prezentare pe care editorii volumului "Balcanica - 10" din pură neglijentă (credem), o declară pe Angela Baciu ca redactor-şef al revistei Porto-Franco şi, mai mult, Preşedinte a Societătii Sciitorilor "C. Negri" Galati. Organizatorii, editorii brăileni chiar nu ştiu că de prin 2000, Preşedintele Societătii Scriitorilor "C, Negri" şi redactor şef este scriitorul Sterian Vicol!

• Concursul literar "Vintilă Horia" - pentru elevii de liceu, desfăşurat la Craiova şi Segarcea, în perioada 19-20 septembrie 2016, în organizarea Asociatiei Culturale Carmina Balcanica în parteneriat cu Directia judeteană pentru sport şi tineret Dolj, Casa de Cultură "Traian Demetrescu", Biblioteca orăşenească "Mircea Rădină" Segarcea şi Editura Aius.
I nitiatoarea acestui aşteptat Festival-Concurs literar, dedicat marelui scriitor european care a fost Vintilă Horia, care în 1960 primea prestigiosul Premiu Goncourt pentru romanul "Dumnezeu s-a născut în exil", a declarat Intr-o conferintă de presă că "editia a doua a Festivalului-Concurs "Vintilă Horia", ce se va desfăşura în septembrie anul viitor, va invita/stimula şi pe liceenii români din diaspora românească." Initiativă fericită! Felicitări organizatorilor.

• Pagini din istoria Spitalului orăşenesc Tg. Bujor este titlul unei interesante şi aşteptate monografii semnată de prof. muzeograf Victoria Giurgiu, trăitoare chiar în oraşul celor doi mari fii ai urbei: Eremia Grigorescu şi Poetul Grigore Hagiu. 0 felicităm în numele Societătii Scriitorilor "C. Negri" Galati a cărei membru este!
• Premiul Nobel - 2017
E pentru prima dată, de-a lungul unui secol şi mai bine, de când a fost initiat şi oferit primul Premiu Nobel, cea mai importantă distinctie mondială în varii domenii, e prima dată, stimati scriitori şi cititori români, când râvnitul Premiu pentru literatură, este atribuit unui muzician cantautor/compozitor/interpret, şi textier al cântecelor sale. Numele lui, cunoscut de altfel, şi recunoscut în lume pe o carte sonoră, este BOB DYLAN. 0 fi având cări editate, ori juriul Premiului Nobel i-a acordat Premiu Nobel după auz, adică după ureche? Oricum americanii nu mai luaseră un Premiu Nobel de aproape un sfert de secol. Scriitori români, nu vă pierdeti speranta! abia suntem la început de secol XXI.

• Porto-Franco şi "apărătorul culturii scrise". Un personaj, individ, adică om totuşi, care pus într-o functie (de cine a fost pus?) să slujească pagina scisă, cartea şi revista de cultură şi-a dat In petec. Reluăm informatia din numerele trecute ale revistei Porto- Franco In care informăm ibitorii de literatură dar şi pe edilii gălăteni că individul pus In fruntea Bibliotecii judetene Galati a retumat un număr de 80 de bucăti din publicatia amintită, publicatie (unica din zonă) consemnată In DGLR al Academiei Române. Poate povara celor două doctorate (luate cum le-a luat la Galati şi Chişinău!) I-a făcut pe acel individ să-şi schimbe părul dar năravul ba. Ce mai, vânător la Vânători trage! Ce părere are Consiliul Judetului de această poveste tristă dar adevărată?!?

• Călătorind pe ruta Galati-Bârlad cu un tren personal şi privat, prietenul meu grecul a găsit mototolit sub bancheta sa un ziar, de fapt era o jumătate de foaie. Se putea citi cu greu câteva rânduri "...dumnezeu pe pământ, ca un cititor... ultimul cititor Inainte să lăcrămeze şi să dispară!... cât de Inaltă şi (nu se poate citi)... cât de subtire/ mai este chemarea ultimului cititor..." Pe dreapta paginii, şi ea abia citibilă, prin dreptul satului Zimbru/Bursucani, In personalul local bălăbănindu-se, prietenul meu, grecul, mai desluşi alte slove nu din micul tratat de melancolie, "...scoate plaiul (palivazul? şi maculatorul şi Incepe să scrie, să zică şi să de/scrie un "Viol fără introducere"... n-a mai putut citi mai departe. Cine o fi autorul "tratatului", de fapt două tratate pe aceeaşi jumătate de pagină semnate indesciftabil. Oricum, grecul grec a meditat cu glas tare: "De la Aristotel n-a mai citit asemenea "de/scriere" Intr-un tren personal privat fără privată.

• Chiar, domnilor edili ai judetului şi municipiului Galati, unii dintre Dumneavoastră cu câte două doc-torate luate la noi şi peste hotare, nu vreti să răspundeti la câteva întrebări In probleme de interes public local şi national? Aşadar: Pentru ce Complexul Muzeal de Ştiintele Naturii Galati se numeşte "Răzvan Anghelută"? Dvs. ştiti bine cine a fost R.A. Nu? Doctor veterinar şi o perioadă preşedinte al Consiliului judetului. Pentru asta? M.
• Ştiati că Şcoala gimnazială (de elită, de altfel) nr.28 din Mazepa nu se mai numeşte Şcoala Eminescu? De ce? Cine este răspunzător de marea incultură de care a dat dovadă?

• Reluăm o Intrebare din numele trecute ale revistei Porto-Franco: Pe frontispiciul Casei de Cultură a sindicatelor Galati tronează un nume cu litere foarte mari: "Cinematograful Prof. loan Manole". Ştiti cine a fost I.M.? Nu actor, nu scriitor ci doar director ani de zile, al institutiei amintite. Directia de Cultură, Comisiile de cultură ale municipiului şi judetului galati dar şi presa locală nu aveti un cuvânt de spus, pentru a se corecta aceste fărădelegi, să se elimine aceste fantome ce Incă bântuiesc oraşul şi spiritul dunărean? Scriitorii şi oamenii de cultură şi de bine aşteaptă răspunsurile la întrebări.

• Revista Carmine Balcanica - directori fondatori Mihaela Albu şi Dan Anghelescu, reuneşte In numărul recent, îrite altele, pe lângă eseurile celor doi fondatori amintiti, studii şi eseuri despre Comunitatea Ruteană din România, despre Comunitatea Tătară şi Comunitatea Turcă din România, pagini de poezie, interviuri, recenzii. De asemenea, revista, care este membrăa a ARPE (Asociatia Revistelor, Publicatiilor şi Editurilor din România), mai propune cititorilor studii şi eseuri despre Comunitatea Ucraineană din România, portrete, rubrica Reflector şi Miscellanea. Un număr ca şi celelalte, la Inăltime, cu semnături de mare prestigiu. La multi ani, 2017!

• La Editura EIKON din Bucureşti a apărut re¬cent volumul "Mic tratat de estetică teologică" (editia a treia) cu o prefată de Gh. Grigurcu şi postfată de Paul Aretzu. Volumul - editor Valentin Ajder - cuprinde capitolele: Moştenirea lui Platon, Dumnezeu şi om In creatie, Experienta mistică, Numele frumosului, Numele artei, Arta creştină şi Capitolul Experienta extatică.
In Incheierea Postfetei, Paul Aretzu rezumă cartea lui Petru Ursache Intr-o formulă academică: "Petru Ursache scrie o carte substantială, eseistică şi teologală, In care, Intr-o alcătuire structurală, rafinată, fixează reperele esentiale ale unei necesare estetici teologice. La sfârşitul muncii sale, ne aşteaptă şi răsplata unui surds plin de Intelepciune şi mărinimie".

• Am primit la redactie volumul "Delictul valorii - mărturisitorii", nouă aparitie semnată de Aurel Brumă (n. 1946, Nicoreşti), In care autorul dialoghează cu numeroşi scriitori, plasticieni, oameni de cultură, preoti, alti artişti şi oameni de cultură. Între aceştia îi numim pe P.S. Petru Gherghel, Liviu Suhar, Grigore nisei, Dionisie Vitcu, Dumitru Grumăzescu, Gelu Corneanu, Constantin Tofan, precum şi Sterian Vicol, redactorul şef al revistei Porto-Franco.
Cartea lui Aurel Brumă este In acelaşi timp un adevărat curs de studii filologice şi jurnalistice, atât pentru specialişti cât şi pentru cititorii de azi şi de mâine. Felicitări, Aurel Brumă!