Tineri poeţi

Alina Marieta Ion
(Brăila)

Interogare
Oare dacă scriu poezie
o să mă mântuiesc?

Check-in
În copacul acvatic
sunt ramuri întinse
până la ţărm
şi pe fiecare parte a lui
atârnă constelaţii de peşti
care îşi doresc în sfârşit
să zboare.
E gata într-o clipă metamorfoza
şi aripi frânte
rămân pe funduri de ocean.

Mărgele de nisip
Astăzi nu te mai grăbeşti niciunde
în mersul tainic şi nemăsurat
pe drumul nebănuit al zilelor
ce vin şi trec mereu,
că nu poţi privi în ochi
pe nimeni, lunecând, lunecând
de-a lungul umbrelor absconse.

Ciulinii Brăilei
E secetă cumplită
pe aceste câmpuri aprinse
de flăcări invizibile;
se-nnegresc paiele de grâu.
La capăt de rând
încremenesc bostănăriile
şi ciulinii,
cu capetele lor ciufulite,
fac semne pe cărare...
În zare sunt grajduri căzute,
în propria lor umbră turmele
parcă-s adormite,
uscăciunea din fântânile cu ciutură
se prelinge direct pe cerul liber.

Te frige în suflet
liniştea