Festivalul National de Poezie "Grigore Hagiu" - septembrie 2016

Premiul revistei "Porto-Franco"
Andreea Pandelea
(elevă, Colegiul Tehnic Ion Borcea Buhuşi)

Apus
Şi privesc împrejur,
Căutând inspiraţie pentru
Creaţia mea preşcolară,
Un mic ideal
Pe care îl deprind încetul
Cu încetul.

Stiloul alunecă pe foaia
De sidef;
O sanie pe derdeluş,
Un patinator pe gheaţa de jad,
Un program complet în c++.

Viaţa de poet e
Un cavaler întrezărit la
Apusul vieţii de copil.
Poetul moare şi învie odată cu
Poezia sa, lumina de la
Capătul tunelului…

Iată, vrăbiile se zbenguie
În marea de gazon.
Curtea se învăluie de miresme
Ale frunzelor, ale eterului, ale verii.
Doar lemnele mai aşteaptă
Să fie arse
În flacăra olimpică.

Iedul de pe şanţ îngână
O serenadă, ca un DJ
Al Noului Testament.
Mama lui îl veghează
Ca un Dumnezeu
De la care a fost înţărcat.

Fratele cel mic a găsit
Acul din carul cu
Năzdrăvănii, ce au umplut
Paharul, deschizând
Cutia Pandorei.

Viaţa de poet e
Un cavaler întrezărit la
Apusul vieţii de copil.

Astronomy

Brâul pământului se întinde
Ca un semn de carte
Asupra unor pagini sfâşiate.

Stele, veşnice veioze,
Oglindesc Big-Bang-ul creaţiei,
Sunetul, explozia vieţii,
Pofta neţărmuită de a trăi.

Mergi, mergi, nu te mai opreşti,
În imensitatea de idei, conspiraţii,
Ceaţă şi abur,
Aburul cafelei pe care Einstein
O asimila, în căutarea luminii.

Dimineaţa, alarma te trezeşte
Din viaţa ta mirifică,
Acea viaţă pe care ţi-o doreşti, de fapt.
Regretând momentul,
Te întrebi: De ce?
De ce te-ai trezit?
De ce trăieşti?
Ce este acest imens senin?

Un vis materializat al Lui!
Şi ai putere; puterea de a schimba
Lucruri nevăzute.
Eşti energie, aură, lumină,
Eşti un foton călătorind feeric,
O picătură din apa vieţii,
Un circuit,
Un punct.

Nici moartea nu te poate
Aduce la realitate ;
O moarte-naştere
Pe care o treci ca pe un pod
Şubred, peste râul învolburat,
O moarte-naştere e-n fiecare dimineaţă.

Şi totuşi, într-un colţ
Întunecat
Apare viaţa…