Poezie

Satul de pescari


în faţa fiecărei case câte o barcă întoarsă
copii blonzi cu pielea arsă de soare aleargă
anapoda
cu o
roată uriaşă
câţiva pui de pisică ţipă ascuţit
au ochii lipiţi .
clopotul bisericii alungă duhurile rele
copacul bătrân de la marginea falezei e
plin de ciori.
agap iacoblev măsoară drumul
cu paşi mici
a mai fost aici
poartă aceleaşi haine,
vine de la Jurilocva sau
din Babadag
rubasca din mătase lucitoare este încheiată
până la gât
poartă stani, ciorapi de lână şi cizme
nu îi citeşti nimic pe chip
cerul se întunecă brusc
oamenii aleargă care încotro
femeile strâng rufele de la uscat
cu kicika pe cap
ana iacoblev face
semnul crucii
apoi
frământă gogoşile.

nota:
rubaşca - cămaşă bărbătească încheiată pe umăr, care se poartă încinsă peste pantaloni, specifică portului popular rus
stani (sau briuchi) - pantaloni bărbăteşti ce erau purtaţi în cizme kicika - bonetă de pânză