IN MEMORIAM

S-a stins din viaţă pictorul Aurel Manole

La 8 noiembrie, chiar în prima oră a acestei zile, s-a stins pe neaşteptate din viaţă, la Spitalul Judeţean „Sf. Apostol Andrei”, pictorul Aurel Manole, preşedintele Filialei Galaţi a U. A. P. R. Un artist complex, sensibil şi valoros, un creator inventiv, preocupat întotdeauna de nou, cu un palmares expoziţional naţional şi internaţional impresionant, un dascăl excelent, care s-a dăruit cu pasiune şi devotament activităţii didactice, un OM de mare caracter. S-a născut la 17 aprilie 1953, în satul Adam, comuna Drăguşeni. A absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Secţia Pedagogia Artei şi Desen (1979). În 1996 şi-a luat licenţa în Arte Decorative şi Design la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, iar din februarie 2009 a devenit doctor în arte vizuale al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. A activat ca profesor la Şcoala Generală din comuna Tudor Vladimirescu, Şcoala Generală Nr. 42 Galaţi, Liceul de Artă „Hariclea Darclee” Brăila, Şcoala de Arte Galaţi şi la Colegiul Naţional de Arte „Dimitrie Cuclin”. Un timp a fost şi director general artistic al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. A fost membru al UAPR din 1990, iar din 2006 a îndeplinit funcţia de preşedinte al Filialei Galaţi a U.A.P.R . A întreprins studii în domeniul artelor decorative aplicate, concretizate într-un brevet de invenţie înregistrat în 1997 la OSIM Bucureşti cu titlul „Amestec de fuziune cromatică, procedeu de realizare şi instrumente de lucru”. A fost membru al mai multor asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate: AFRA (Asociaţia Artiştilor Francezi şi Români), Paris, Franţa; Asociaţia Europeană de Science Fiction; preşedinte al Fundaţiei de Creaţie „Astralis”, Galaţi; preşedinte onorific al Cenaclului de Arte Vizuale şi Literatură de Anticipaţie „Sfera”, Brăila. De-a lungul anilor şi-a organizat peste 60 de expoziţii personale în ţară (Galaţi, Bucureşti, Bacău, Craiova, Iaşi, Piatra Neamţ, Râmnicu Vâlcea, Tecuci, Bârlad, Mangalia, Tulcea), dar şi în străinătate: Dormund, Germania (1999), Fayance, Franţa (1990); Freundenstadt, Germania (1992), Ithaca, New York, S.U.A., Centrul Cultural Român (1992), Toronto, Canada (1988, 1989, 1990); Jerssy, Anglia (1993). A publicat la Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi lucrările: „Promovarea artei şi culturii europene prin educaţie” (2005), „Utilizarea paradoxului vizual ca mijloc de conştientizare în autoevaluare” (2005), „Citirea şi interpretarea imaginilor” (2005), „Creativitatea, principiile de design şi învăţarea exponenţială”, (2006), şi „Noi modalităţi şi soluţii de amestec al culorilor. Fuziuni cromatice dirijate în practica picturii” (2009, teza de doctorat). A fost onorat cu mai multe distincţii. Lucrări ale sale se află în colecţii de stat şi particulare din România şi din Anglia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Italia, Israel, Lituania, Olanda, Polonia, Spania, S.U.A..
Creaţia lui Aurel Manole este bogată şi complexă. Artistul a cultivat cu aceeaşi dăruire pictura, grafica şi pictografia, dar s-a manifestat cu reuşite de-a dreptul impresionante şi-n arta decorativă (tapiseria tridimensională).
Prin încetarea din viaţă a lui Aurel Manole, plastica gălăţeană, cultura şi învăţământul de pe aceste meleaguri suferă o grea pierdere. Ne vom aminti de un Om frumos la chip şi la suflet, cu care am avut fericirea să fim contemporani!

Corneliu STOICA