Gheorghe V. Gheorghe
Un maestru al scenei dramatice

C.V.-ul artistic al actorului Gheorghe V. Gheorghe include circa o sută de roluri, jucate în cea mai mare parte, pe scena Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” din Galaşi. Sunt incluse aici partituri semnate de nume mari: Shakespeare, Caragiale, Gogol, Eugen Ionesco, Goldoni, Marin Sorescu, Moliere, Tudor Muşatescu, Durrenmatt, Alecsandri, Delavrancea, Eugen Barbu, Brecht, Cehov, Ion Băieşu, Aurel Baranga ş. a., puse în scenă de regizori importanţi. Cel dintâi spectacol în care a fost distribuit la Galaţi datează din anul 1962 (” Mielul turbat” de Aurel Baranga), în regia lui Gh. Jora. Venise de la Oradea, unde îşi începuse cariera în 1955. Iată, sunt 60 de ani de atunci! Într-o monografie a teatrului gălăţean, actorul îşi aduce aminte despre debutul cu rolul Brânzovenescu (”O scrisoare pierdută” de Caragiale) şi marea satisfacţie de a fi jucat la începuturi în ”Omul care aduce ploaia” (personajul Jimmy) în regia lui Valeriu Moisescu.
Neuitatul scriitor şi critic teatral Valentin Silvestru scria astfel, în ”România literară” din 1 noiembrie 1973, despre prestaţia lui Gheorghe V. Gheorghe în rolul titular din ”Avarul”, spectacol pus în scenă de Letiţia Popa: ”În această stagiune, înzestratul actor al trupei gălăţene încearcă a contura un portret nou al celebrului zgârcit, prezentându-l ca un cărpănos, făţarnic, fără vârstă şi care tot înşelând, a ajuns să se mistifice şi pe sine, jucând teatru, nu numai în faţa altora, ci şi în faţa spectatorilor. Monologul adresat sălii conform indicaţiei induse în text, e construit admirabil de tânărul şi laboriosul artist, având când inflexiuni de bocet – să ţi se rupă inima, nu alta – când îndemnuri mieros conciliante, când ton de ieremiadă, sfârşindu-se cu o sentinţă autoritară, menită să sperie toată lumea.” Regizorii cu care a lucrat au avut încredere în profesionalismul său desăvârşit, iar zeci şi zeci de specialişti ai scenei, care s-au referit laudativ în legătură cu modul în care marele actor şi-a construit personajele, atestă faptul că talentatul artist şi-a trăit viaţa de pe scenă cu dăruire, cu sinceritate, în acord cu respectul total pe care-l datora publicului. Trebuie amintită şi aplecarea sa către poezie, mărturie stând cărţile oferite până acum.
Pentru prezenţa sa remarcabilă pe scenă actorul a primit numeroase diplome şi premii (inclusiv, în mai multe rânduri, distincţii de primă mărime la Festivalul Naţional de Comedie), precum şi Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi (1996).
La mulţi ani, maestre!


Dan Plăeşu