LA ANIVERSARE

”Dionisie Duma a ştiut să însereze frumos”

* Cartea ”Dionisie Duma, în reflectoarele criticii literare” apare într-un moment deosebit – pe 8 septembrie, poetul a împlinit 75 de ani de viaţă

Scriitorul tecucean a oferit de curând cititorilor săi o nouă carte, apărută la editura gălăţeană, ”InfoRapArt”: ”Dionisie Duma, în reflectoarele criticii literare”. Sunt incluse aproape 50 de referiri la opera sa, aparţinând atât unor nume de vârf ale criticii literare, cât şi altor oameni de condei mai puţin celebri, dar care au apreciat cu sinceritate talentul şi truda poetului. Trudă ce durează de 55 de ani, câţi au trecut de la debutul său în ”Iaţul literar”. O viaţă de om! Are 13 cărţi, unele reeditate, inclusiv în ediţii bi şi trilingve. Când am folosit mai sus cuvântul ”trudă” pentru a defini activitatea sa literară, cred că nu am exagerat. Mai ales înainte de 1989, Dionisie Duma a avut de învins obstacole în afirmarea sa ca scriitor. După acel an a încercat şi a reuşit în mare măsură să recupereze, mai ales în ceea ce priveşte ritmul apariţiilor sale editoriale. Tocmai de aceea este cu atât mai valoroasă cartea de faţă: ea demonstrează, prin opiniile incluse, că talentul şi forţa literară din cărţile lui Dionisie Duma sunt autentice.
În decursul anilor au scris despre poezia sa Laurenţiu Ulici, Daniel Dimitriu, Nicolae Turtureanu, acad. Iorgu Iordan, acad. Constantin Ciopraga, Constantin Trandafir, acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ion D. Goia, Horia Zilieru, Daniel Corbu, Theodor Codreanu, Ana Dobre, Adrian Dinu Rachieru, Ion Roşioru, Livia Ciupercă, Adrian Secară şi mulţi alşii. În prefaţa cărţii de faţă, text intitulat ”Frumoasa înserare”, Vasile Spiridon notează: ”Ceea ce pot spune după citirea antologiei ”Exerciţii de primenire”, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012, este faptul că Dionisie Duma cântă, blagian, cu ”lacrimi în gură”, marea trecere, ascultă chemările îngânate de glasul frunzelor în devenire, aşteaptă până să se nască pădurea de cuiburi, apoi vrea să simtă pacea odihnei. Din nefericire, anotimpul autumnal îi este pe aproape, i se contopeşte cu fiinţa şi îi scutură în cale frunze, pe care le lasă mereu în urmă. Ce-i rămâne de făcut este să aibă grijă de păstrarea propriei umbre, deşi trupul i-a trecut de mult timp de înaltul plopilor.” Sau un alt fragment definitoriu pentru poet din aceeaşi prefaţă semnată de Vasile Spiridon: ”Dionisie Duma a ştiut să însereze frumos. Puţin claustrofob din fire, eul poetic îşi caută un loc feeric pentru vieţuire, unde să se simtă la fel de bine ca afară şi să i se ostoiască dorul de alte zări. La capătul rătăcirilor în noaptea de tuci de la Tecuci, nu-i rămâne decât să-şi scuture viaţa de amarul toamnelor de nuci şi să-şi dea seama că amarul acestora (al toamnelor şi al miezului de nucă – tot de Tecuci) poate fi un răspuns la întrebările existenţiale.”
Dionisie Duma este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi; de asemenea, face parte din Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, din Societatea Scriitorilor ”C. Negri” Galaţi, din Societatea Culturală ”Junimea 90” Iaşi ş.a.

La mulţi ani, prietene scriitor!
Porto-Franco