CARTEA DE DEBUT

Gânduri de nisip
(Poezii de Catinca Agachi)

Recent, a văzut lumina tiparului, la Editura „ Princeps Multimedia” din Iaşi, un volum de versuri semnat de Doamna Profesor Dr. Catinca Agachi.
Pentru noi, şi sunt convins că şi pentru alţi prieteni sau colaboratori ai autoarei, surpriza a fost deosebit de plăcută, ţinând seama de faptul că până acum o consideram pe domana prof. Agachi un scriitor talentat şi afirmat în domeniile eseisticii şi al prozei, remarcându-se printr-un roman de referinţă în literatura română, intitulat Insularii, ceea ce a motivat şi acordarea titlului de membru al Uniunii Scriitorilor din România şi Republica Moldova.
Iată, însă, că distinsa autoare ne oferă, de această dată, un volum cuprinzând peste 130 de poezii, structurate în 15 capitole judicios, fericit formulate, dintre care menţionăm exemplificativ, pentru a proba, ab initio, reverberaţia psihologică a autoarei, şi anume: „Suflet împăcat”, „Sărmanul Melc-rege Lear”, „Mirajul Nordului”, „Mitologie”, „Între Nord şi Sud”, „Zi de zi”, „Miracole-n Iaşi”, „Tainice lumi”, „Casa pustie”; „Ars Moriendi”, „Chipuri din cer”, „copilărit”.
Poeziile incluse în aceste capitole refjectă, în cele mai multe cazuri trăiri, reacţii, vibraţii sufleteşti ale autoarei, în raport cu natura, cu viaţa socială şi problematica cu care s-ar confrunta în decurul timpului.
Autoarea nu a fost şi nu este o personalitate izolată de viaţă cotidiană, de realităţile Cetăţii, de tendinţele tehnicizării şi stereotipizării vieţii sociale, de implicaţiile nocive ale poluării naturii şi a societăţii umane şi morale, în societatea globalizată.
Lirica poeziilor doamnei profesor Catinca Agachi este, sui generis, emoţionantă, captivantă, ideile „curgând fluent şi muzical”, după cum rermarcă şi reputatul scriitor ieşean Daniel Corbu, care este redactorul lucrării.
Subscriem la cele mai multe dintre aprecierile domniei sale, din Prefaţa intitulată „Catinca Agache sau neliniştile neîmpăcatului cu lumea”.
Într-adevăr, Catinca Agache este o „neîmpăcată cu lumea”, dar nu cu orice lume, ci cu o parte din lumea societăţii contemporane, afjate într- un proces evident de degradare morală, o lume în care nu mai prevalează valorile tradiţionale ale umanismului, ale creştinismului, o lume a decadenţei şi a egocentrismului.
Autoarea, cu discreţia specifică oricărui poet de factură elevată, lasă să se înţeleagă din poeziile sale, că trebuie să ne întoarcem la preceptele Creştinismului, să promovăm valorile altruismului, ale Minimei Moralia, pentru a salvgarda societatea în care ne afjăm.
Ca şi Tudor Arghezi, autoarea îşi publică primul volum de versuri la o vârstă rezonabilă, a înţelepciunii, a maturităţii poetice. Credem că în demersurile sale creatoare, poetice, literare, a fost călăuzită de principiul retoric al lui Quintilian din antichitatea romană: Non multa sed multum!
Tematica poeziilor doamnei Catinca Agache reflectă nu numai personalitatea, „harul său poetic”, autentic, excepţional, ci şi vasta sa culturală generală, naţională şi universală. De altfel, aceasta se explică şi prin faptul că domnia sa a avut timp de peste două decenii o valoroasă prestaţie pe „Altarul Spiritualităţii Româneşti”, conducând cu pasiune şi competenţă, una din cele mai prestigioase Biblioteci ale Iaşului.
Nu întâmplător autoarea se bucură de o preţuire deosebită în lumea literară din Iaşi, dar şi din Serbia şi Republica Moldova, fiind laureata mai multor foruri literare de prestigiu, iar, mai recent, a revistei „Convergenţe Spirituale Iaşi-Chişinău”, pentru eseistică şi critică literară. Unele poezii dezvăluie cu discreţie, spiritul patriotic al poetei şi ne aminteşte de aserţiunea, de îndemnul Preşedintelui Roosevelt: „Mai întâi cetăţean al ţării tale, pe urmă al lumii”.
Recomandăm cu căldură această carte, nu numai studenţilor noştri şi cadrelor didcatice, ci şi publicului larg, având în vedere tematica şi versificaţia sa captivante, emoţionante.

Prof.univ.dr. Vasile Burlui
Prof.univ.dr. Constantin Marinescu
Universitatea Apollonia Iaşi