Premiul revistelor “Contemporanul” si “Porto-Franco” la Festivalul National de Poezie “Grigore Hagiu” ed. a XXl l-a, sept. 2014 – Galati-Tg. Bujor
Emil Noni Iordache

vrând-nevrând oaresicând

{{ toa-te ce-le câ-te ies din Dum-ne-zeu
sunt poli de vi-zi-u-ne co-lo-sa-la}}

: în-ca nu con-cep sa te pierd ast-fel
sa cu-leg pie-tre
ca-re îsi tin res-pi-ra-ti-a
sa nu zdrun-ci-ne a-e-rul de pe ma-sa
ta-ce-rii

noi
doi
am stra-puns stri-ga-te
fa-ra cor-puri ca-re pe-da-lea-za
[[ vor-besc ?-ici de o hi-per-sen-za-ti-e
de-ter-mi-na-ta
du-re-roa-sa ]]
sal-ba-tic si bar-bar

spu-neam:
Tim-pu-le, în-chi-de cu-loa-rea de gri în gal-ben si
da-ne sfori [[ tot a-co-lo ]]
pe ca-re sa ne bu-bu-im tai-ne-le!

: sil-hui în-ca
ne în-cur-cam ca nis-te ga-le-rii de de-mult

le-ge-ne(-)ne jghea-bu-ri-le spe-ran-tei si
bar-cu-ta sub-te-ra-na a me-to-dei cla-si-ce de
iu-bi-re!

în gân-dul meu
nu ai gân-duri. las’ ca te în-gri-jesc eu în rit-mul
meu
în-(tr-un) li-ghean de ca-ra-mi-da ro-si-e cu pa-uze
în-tre a-pa si a-er cu pes-te 69 vir-gula 96 de lite-
re pe ca-re nici treji
nu sun-tem si-guri ca le re-cu-noas-tem!

si mie mi-e sete
când eram mic
mama nu mi-a spus ca sufletul meu
este un castel
cu picioarele pe pamânt
cu basme în corp
cu aer rece
dinspre pantele înnegrite de curiosi

când tatal meu a plecat
mâna lui s-a ridicat
pâna la pieptul vietii
pentru a nu plânge cu porumbei
care nu stiu când vine sfârsitul lumii

eram mic si-eram ca un
fluierat prelung
ca un peron
scurt
pe care se sprijina un cap mic
cu o gura uriasa
în care se vad
naframele desculte ale garii

si
si suieram strident
si-apoi scurt
si luptam cu fiecare valiza de care
nu voiam sa ma despart
chiar daca sforaia

eram copil si veneam sa-mi vad fata

continuum per se
sunt vreo doua ceasuri
între Dumnezeu si om
între semiîntuneric

si scena sexy
în care sunt facut din sticla
între peretele rupt
si
cele doua scaune care se tot
întorc la tine
zi de zi
sa adumbreasca
tot ce ti-a mai ramas prin
suflet

sunt vreo 8 paturi libere
între noi
(dar nu ti-am spus!)
cuvinte dansante pe masa
când ma aud
ma aplauzi
ma ceri de apa
sare
de la ceafa în sus
tot în sus
pâna la
pescarusul portar
versus
cele 45 de grade ale vanitatii

între mine si tine
este scena barului închis
între tine si mine
sunt parole
cu mâna pe inima