Pro Domo

„Literatura si Arta” în spatiul cultural românesc

În calitate de vechi colaborator al acestei prestigioase reviste, consider o datorie morala stiintifica, intelectuala, sa astern câteva gânduri, opinii si aprecieri cu privire la locul si rolul sau în circuitul publicistic din Republica Moldova, precum si în întregul spatiu al Spiritualitatii Românesti.
Înainte de toate, as dori sa relev faptul ca prin ampla problematica abordata, revista nu are doar un profil literar si artistic, întrucât publica în fiecare numar, cu deosebita rigoare documentara, informationala, teme, subiecte de maxima importanta, pendinte de multe alte denumiri adiacente, precum: Cultura, Filosofia, Sociologia, Politologia, Religia, Ecologia etc., de importanta cardinala pentru ansamblul societatii.
Desigur, Literatura si Arta reprezinta domeniile fundamentale ale publicatiei si, din acest punct de vedere, se plaseaza, dupa opinia mea, pe primul loc între revistele editate în spatiul cultural românesc, de o parte si de alta a Prutului.
Gazeta Literatura si Arta are un trecut remarcabil, impresionant, aparitia sa fiind legata indiscutabil de Miscarea Pentru Independenta Nationala a Republicii Moldova, nu ca produs al acesteia, ci, mai degraba, ca factor propulsor al marilor transformari social-politice si nationale, ce au avut loc în Republica Moldova, dupa anii 1990.
Este vorba, deci, si despre un rol istoric major, polarizator, al energiilor nationale si dinamizator al vietii sociale, alaturi de aportul sau la respiritualizarea societatii, dupa dobândirea Independentei statale.
Revista si-a putut asuma si a reusit sa-si îndeplineasca aceasta misiune istorica, nationala, gratie unor personalitati ilustre, de valoarea poetului si scriitorului, omului de cultura Nicolae Dabija, precum si a colaboratorilor sai apropiati.
Acest colectiv redactional reînnoit conduce si acum, cu daruire si pasiune, destinele revistei pe care le-a situat, an de an, la cote valorice superioare, din multe puncte de vedere, dar permanent în consonanta cu aspiratiile social- umane si nationale ale demosului.
În ultimele doua decenii Gazeta Literatura si Arta are merite exceptionale în promovarea si publicarea valorilor autentice ale Literaturii si Culturii Nationale, respectiv a unor creatii, studii si articole apartinând clasicilor, precum si poetilor si scriitorilor contemporani din Republica Moldova si România.
Un rol esential, de mare cutezanta si responsabilitate cultural-nationala si-a asumat Gazeta Literatura si Arta în combaterea teoriei tendentioase a unor lingvisti de duzina, care, ani la rând, au sustinut ca Limba Moldoveneasca ar fi Limba istorica a populatiei Republicii Moldova, demonstrând cu aportul unor somitati, personalitati emblematice în domeniu, ca Limba Moldoveneasca este sinonima cu Limba Româna, ceea ce avea sa confirme Academia de stiinte si Curtea Constitusionala.
Aceasta confruntare, batalie de peste doua decenii a fost câstigata si prin contributia exceptionala a acestei reviste „de cuget si simtire româneasca”, condusa cu înalta competenta si pertinenta de Acad. Nicolae Dabij a, marele carturar si patriot învederat.
Dar meritele revistei sunt multiple în domeniul literaturii, de la implicarea sa în organizarea si derularea Congreselor anuale, de Eminescologie, pâna la publicarea unor fragmente definitorii, relevante, din opera poetului national.
Este demn de semnalat si faptul ca revista publica si segmente din creatia literara a unor scriitori, poeti sau critici literari consacrati. În legatura cu ultimul domeniu al Criticii si Istoriei Literaturii înainte mentionat, salutam publicarea si comentarea ampla a unor noi creatii, apartinând valorosului om de litere si de Cultura, Acad. Mihai Cimpoi, ale conf. Vasile Bahnaru, ale poetului Andrei Strâmbeanu s.a., asigurând astfel, implementarea în constiinta publica, a noilor creatii. Lucrarea multivalenta Enciclopedia Mihai Eminescu, reprezentând Opera Magna a savantului Mihai Cimpoi, s-a bucurat de spatii si evocari meritorii în paginile revistei.
Dar Gazeta Literatura si Arta are deschise permanent paginile sale, si pentru „tinerele condeie” aflate la „început de drum”, ajutându-le sa se dezvolte si sa se afirme în circuitul Literaturii Moldave.
Nu este nici un secret faptul ca revista a avut, ab initio, un rol benefic, formator pe plan literar, poetic, si în ce priveste pe ilustrul poet Grigore Vieru.
Nu pot sa nu amintesc si generozitatea cu care revista a publicat si publica articole literare, exegeze, recenzii elaborate de scriitori din România si Diaspora, si chiar seriale, cu fragmente din opera lor, ceea ce vine în sprijinul ideii de convergenta, de unitate spirituala a românilor de pretutindeni.
În acest sens, un elogiu sincer, din toata inima, doresc sa aduc Colectivului de Redactie al Gazetei Literatura si Arta, în primul rând, neobositului sau Director, pentru daruirea cu care a publicat, ani la rând, extrase din Opera inegalabila valoric a poetului Adrian Paunescu, precum si unele date esentiale, privind biografia sa, dragostea sa netarmurita pentru Basarabia, pamântul sacru natal, pentru destinele Poporului Român.
Consider o preocupare remarcabila, publicarea periodica în paginile revistei a portretelor vietii si operei unor personalitati ilustre, exponenti de reputatie din sfera Literaturii, Artei, Culturii, stiintei, Istoriei Nationale etc., ceea ce mijloceste cunoasterea de catre întregul demos, a valorilor de prima marime ale Neamului Românesc.
În România, dar, sunt convins, mai ales în Republica Moldova, o rezonanta puternica în constiinta nationala, publica, au studiile si articolele publicate pe teme fundamentale din Istoria Nationala, scrise de istorici nonconformisti, cu profund spirit obiectiv, care vin sa corecteze denaturarile din trecut si sa puna în relief luptele si jertfele acestui popor, pentru Independenta si Unitate National-Statala, locul si rolul poporului român în Istoria europeana si Cultura universala, cu aportul unor somitati, precum Acad. Mihai Cimpoi, Acad. Nicolae Dabija, Profesorii universitari Ion Negrei, Esanu, Gh. Bobâna, Victor Moraru, Andrei Dumbraveanu s.a.
Cu spirit de gratitudine mentionam preocuparea
constanta a Gazetei Literatura si Arta de a face cunoscuta colaborarea plurivalenta a Comunitatii Academice din Republica Moldova cu Universitatile din Iasi, precum si activitatea „Ligii Culturale Române”, a Lucrarilor Congresului Spiritualitatii Românesti de la Alba Iulia etc.
Ca lector pasionat al revistei, dar, mai ales, ca membru al A.S.M. si al altor institutii academice si universitare din Chisinau, de care sunt legat prin mii de fibre, apreciez în mod deosebit modul în care Gazeta Literatura si Arta ilustreaza, prezinta consecvent, numar de numar, aspecte esentiale curente din aceste domenii. În acest sens, este relevant modul în care a prezentat Dezbaterile cu caracter istoric si Deciziile Academiei de stiinte privind caracterul, denumirea Limbii oficiale a Republicii Moldova, care este Limba Româna.
De fapt, nu stiu daca este vreun domeniu fundamental, reprezentativ al societatii din Republica Moldova, care sa nu-si gaseasca reflectarea, prezentarea în paginile acestei îndragite reviste.
Astfel, nici domeniul social-politic nu este tratat subsidiar, ci, dimpotriva.
Întâlnim în paginile revistei puncte de vedere, pozitii, conceptii social-politice, argumente si aspecte, reflectând interesele românismului, ale oportunitatii si avantajelor integrarii Republicii Moldova în Uniunea Europeana, dar si polemici prezentate în spirit academic, în cadrul dialogului civic, bazat pe respectul reciproc, pe principiul: Audiatur et altera pars.
Revista are o larga audienta în viata publica, prin modul obiectiv în care abordeaza probleme social- economice stringente, de importanta capitala, cu care se confrunta electoratul, prin consecventa cu care se implica în promovarea valorilor patriotismului autentic, ale democratiei si ale statului de drept.
Am putut constata cu mare satisfactie, faptul ca revista depune eforturi salutare pertinente si consecvente, pentru a se ancora multivalent, în viata Literara si Culturala din Republica Moldova (dar si din România), prin multiple cai si mijloace, iar recent a înregistrat un mare succes în acest sens, acordând calitatea de Laureat al acestei prestigioase Tribune a Spiritualitatii Românesti, unui numar de 70 de personalitati validate în domeniile: Poezie, Proza, Critica Literara, Arte, Stiinta, Traduceri, Satira si Umor etc.
Ce implicatii pozitive, deosebite, ar avea si revistele din România, cât de mult ar creste audienta lor în rândurile lectorilor, daca ar reusi sa preia selectiv, o parte din experienta valoroasa a revistei „Literatura si Arta”!
Ne-am bucurat în mod sincer, fratern, pentru conferirea titlului de Membru al Academiei de Stiinte din Chisinau si Membru de Onoare al Academiei Române, Domnului Nicolae Dabija, Directorul Colegiului de Redactie al Gazetei Literatura si Arta, în semn de recunoastere a dimensiunilor si valentelor Operei sale literare si cultural-stiintifice, dar si a locului si rolului acestei publicatii în Viata Spirituala a Republicii Moldova.
Felicitam în mod sincer, cordial, pe confratii nostri din Colegiul Redactional si le dorim noi izbânzi, noi reusite în nobila lor misiune de stimulare si promovare a valorilor nationale.
„Sa ne bucuram de lucrul realizat, dar sa suspinam pentru mai bine.” (Amiel)