FILE DE ISTORIE LITERARÃ

Pavel Balmus – exeget si editor al operei lui Bogdan Petriceicu Hasdeu

Pavel Balmus (18 august 1944, Saratenii Noi, jud. Orhei, România), cercetator literar, istoric al cartii, editor. Este cel de-al treilea fiu al Elisavetei (n. Pallady) si al lui Tomotei Balmus, tarani si agricultori provenind din vechi razesi. Dupa absolvirea scolii primare din satul natal (1951-1955), a scolii medii din Zahaicanii Vechi (1955- 1958), unde se nascuse si mama, a celei din centrul raional (sovietic) Telenesti (1958-1961), apoi a Facultatii de Filologie a Universitatii din Chisinau (1961-1966), P.B. a lucrat, un timp, în presa, la Televiziunea Nationala, la editurile „Literatura artistica”, „Cartier”, la revistele chisinauene „Columna”, „Limba Româna”. În perioada 1968-1971, apoi între 1989 si 2000, precum si din 2003 si pâna în prezent este cercetator la Institutul de Limba si Literatura, ulterior Institutul de Istorie si Teorie Literara, Institutul de Literatura si Folclor, Institutul de Filologie al Academiei de Stiinte a Moldovei. Din 1992 este presedinte al Societatii Bibliophililor „Paul Mihail ” din Moldova „de pe lânga Biblioteca nationala din Chisinau”, iar în vara anului 1993 devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldove. În luna februarie (23) 1998, în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (Chisinau) se inaugureaza Centrul National de Hasdeulogie (acceptat a fi patronat de Academia Româna), organizatori si amphitrioni, pâna la ora actuala, fiind sotii Clara si Pavel Balmus. În presa P.B. si-a facut debutul în anul 1956, publicând inclusiv articole si studii, recenzii, prezentari de carte, cu preocupari în fond de istorie a culturii si literaturii române de veacuri, privind, de asemeni, si unele aspecte, pagini de literatura universala, de literatura româna contemporana din Republica Moldova. Începând din anii ’70 ai sec. XX P.B. întocmeste si publica studii, articole, culegeri, editii din operele unor scriitori si carturari români: Grigore Ureche, mitropolitul Petru Movila, Miron si Nicolae Costin, mitripolitul Dosoftei, Dimitrie si Antioh cantemir, In Neculce, Alexandru Hâjdau, Constantin Stamati, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Constantin Stamati-Ciurea, Zamfir Arbore, Alexei Mateevici, Constantin Stere, Nicolae Iorga. P.B. s-a impus drept un atent si serios cercetator, priomotor si editor.valorificator al scrisului „vechi” românesc, al cronicarilor si craturarilor-ctitori ai literaturii române medievale.
Studii:
Mereu cu gândul la ai sai (380 de ani de la nasterea mitropolitului Kievean Petru Movila), Cultura, Chisinau, 1976, 25 dec.;N. Milescu-Spataru... pe gânduri (recenzie la cartulia lui D.T. Ursul, N.G. Milescu¬Spatarul, col. „Gânditorii moldoveni”, Chisinau, 1975), Literatura si arta, Chisinau, 1979, 15 martie; Stralucit precursor al lui D. Cantemir (350 de ani de la nasterea lui Miron Costin) Literatura si arta, Chisinau, 1983, 29 sept.; Descriptio Moldaviae (în colab. cu Andrei Esanu), Chisinau, 1983, 131-158; Dimitrie Cantemir. Descierea Moldovei. Editie îngrijita, note si comentarii, postfata de Pavel Balmus, Chisinau, 1998; Cronica (în versuri) a Moldovei, în Patrimoniu. Almanahul bibliopfililor din Moldova, 2, Chisinau, 1988, 151-162; Antioh cantemir. Satire si alte poetice compunei (originalul rusesc, dimpreuna cu traducerile lui C. negruzzi si Al. Donici, din 1844, 1858). Selectie, postfata, comentarii: Pavel Balmus, Chisinau, 1989; Miron Costin. Opere. Selectie, postfata, note si comentarii: Pavel Balmus, Svetlana Korolevski. Cuvânt înainte: Vladimir Besleaga, Chisinau, 1989; Un veac de aur în Moldova: 1643-1743. Contributii la studiul culturii si literaturii române vechi. Selectie: Pavel Balmus. Coordonator principal: acad. Virgil Cândea, Chisinau-Bucuresti; 1996; Miron si Nicolae Costin. Letopisat. Cartea dintâi: de niamul moldovenilor. Editie si prefata: Pavel Balmus, în vol. Texte uitate – Texte regasite, III, Bucuresti, 2004, 5-48; Chipurile împaratilor turcesti. Editie si studiu introductiv: Pavel Balmus, în vol. Texte uitate – Texte regasite, IV, Bucuresti, 2005, 5-29; Viiata cuviosilor parinti Varlaam si Ioasaf (Varianta basarabeana). Editie si studiu introductiv: Pavel Balmus, în vol. Texte uitate – Texte regasite, IV, Bucuresti, 2006, 83-126; Ipostaze ale literaturii române vechi si premoderne. Secolele XVI-XVIII. Studii, cercetari si texte. Alcatuire: Vlad Chiriac. Coordonare si îngrijire a textelor: Pavel Balmus, Svetlana Korolevski, Chisinau, 2007; Dimitrie Cantemir. Dimensiuni ale universalitatii. Studii. Sinteze. Eseuri. Cuvânt înainte: acad. Mihai Cimpoi. Coordonare stiintifica: Pavel Balmus, Svetlana Korolevski, Chisinau, 2008.
Repere bibliografice: Cimpoi, Ist. Lit. Basarabia, 1996, 261-262; Ion Madan, Oameni ai Bibliotecii Nationale, în Magazin bibliografic, Chisinau, 1997, 2-3, 46; Dict.gen.lit.rom., A/B, 334-335; Ion Madan, Balmus Pavel (la 60 de ani), în Calendarul national, Chisinau, 2004, 252-254; Haralambie Corbu, Arheologieliterara sau Fata ascunsa a detaliului periferic (Pavel Balmus la 60 de ani), RLSL, 2004, 106- 107; Alexe Rau, Anticarul literaturii noastre sau roata lui Pavel Balmus (La a saizecea aniversare a neastâmparatului carturar), în cartea Un fir cu plumb atârnat de un lucru fragil si înaripat, Chisinau, 2007, 54-56.