POETI DUNARENI

SĂNDEL STAMATE
Miniaturi lirice

x
Clipă
dez-legată este marea
nenăscută, doar sărbătorită,
durere nu cunoaște

x
ființa mea
ca un semn
vânat pe drumul de-Aici
Înspre-Acolo

x
cum TOT-ul curge
în-spre ieri
nu azi mi se zbate în palme
nici mâine măcar
din aceste mistere
ce pier atât de ușor
se naște ca floarea din cenușă
speranța

x
fluturelezbor
captiv in palme de copil
unul învață să înhațe și să țină
altul să respire și să nu se supună

x
nu gândul servește cuvântul
ci cuvântul este stăpânul gândului
gândul fară cuvânt
e ca mersul fără picioare
e ca îmbrățișarea fără brațe
e ca zborul fără aripi
gândul si cuvânul sunt EU
iar EU este măsura a TOT -
Dumnezeu

x
numai lipsa arată plinul
numai ascunsul luminează văzutul
numai încreminirea definește mișcarea
binele este măsura răului
marea este măsura fluviului
eternitatea măsura clipei
moartea măsura vieții
îngerul măsura omului

x
iubirea e lup prins în capcană
să scape își mănâncă piciorul

x
eu vin din țara-oamenilor-desculți
unde părinții mei erau desculți-de-frunte
azi sunt bogat
de la tata am moștenit pământul
din crăpăturile tălpilor
de la mama cerneala de sub unghii
fiule, moștenire bogată îți las