PAGINI DE ISTORIE LITERARA

Nichita la microfon
Munca de creator
Interviu

Reporterul: Stimate Nichita St.nescu, dup. activitatea bogat. desf..urat. atat in calitate de poet, cat .i in aceea de publicist, dup. laurii ob.inu.i recent in Iugoslavia, a. indr.zni o intrebare care .inte.te mai mult viitorul: la ce lucreaz. poetul sau publicistul Nichita St.nescu in prezent? Nichita St.nescu: Am sub tipar o carte gata incheiat., numit. Noduri .i semne. Este o carte de medita.ie filosofic. care cred c. va interesa o arie foarte larg. de cititori .i, cu prec.dere adolescen.ii .i studen.ii, .i elevii de liceu. In afar. de asta, in prezent, lucrez la o carte intitulat. Subit PAGINI DE ISTORIE LITERARA Nichita la microfon Munca de creator Interviu .i care con.ine un ciclu de poezii de tip meditativ pe care nu le pot defini pentru c. nu le-am incredin.at inc. nici m.car tiparului in pres., in jurnale, in reviste, ca s. am o confrunatre cu cititorii. Acest Subit ar trebui s. semnifice, pentru mine, o innoire a mijloacelor de expresie, dar nu o innoire for.at., ci una datorit. acumul.rilor in timp, o incercare de nestilizare a versului, o incercare de a sc.pa din anumite ticuri .i manierisme involuntare, pe care practica indelungat. a versului le atrage aproape fiec.rui scriitor. Reporterul: A.i publicat, in decursul vremii, numeroase articole, insemn.ri, portrete, medalioane. Cand vor fi poate adunate intr-o singur. carte? Nichita St.nescu: Intr-o singur. carte nici nu doresc s. le adun pentru c. nu toate au aceea.i valoare, unele au un caracter mai conjunctural, altele au un caracter de lucru, de serviciu, ca s. spun a.a. Dup. ce mi-a ap.rut cartea Respir.ri, in care am adunat cateva din eseurile mele, acum am in vedere, într-un plan mai general, să scriu o carte foarte compactă numită Noua Frontieră a sufletului uman, o carte care pleacă de la teza că poezia și poezia din om, în genenre, este una dintre dimensiunile cele mai puternice pe care le are umanitatea și care o justifică în existența ei. În fine, cartea va fi o pledoarie amplă și mi-ar fi mai greu să rezum în două vorbe, dar cam acesta este sensul ei în general.

(Emisiunea „Scriitori la microfon”, Radio România, 2 august 1982)